Dostawa, montaż i uruchomienie testera do badań elektrycznych 800 V, testera do badań elektrycznych 60 V oraz stanowiska do przeładowań. Numer referencyjny: 15/PN/2019

tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
termin składania ofert: 30.01.2020 14:30
wartość: Część nr: 1 - Tester do badań elektrycznych 800 V Przedmiotem zamówienia jest tester do przeprowadzania badań elektrycznych w zakresie (ładowanie, wyładowanie) 0,00 V – 800,00 V, 2 obwody badawcze lub 2 urządzenia z możliwością połączenia. Część nr: 2 - Tester do badań elektrycznych 60 V Przedmiotem zamówienia jest tester do przeprowadzania badań elektrycznych w zakresie (ładowanie) 0,00 V – 60,00 V; (wyładowanie) 60,00 V – 5,00 V, 6 obwodów badawczych z możliwością rozbudowy. Część nr: 3 - Stanowisko do przeładowań Przedmiotem zamówienia jest stanowisko do przeładowań 6 obwodów, 0–20 V, 1–150 A z możliwością połączenia równoległego obwodów i możliwością rozbudowy o dodatkowe obwody.

Dostawa, montaż i uruchomienie stanowiska do badań odporności na płomień

tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
termin składania ofert: 29.01.2020 13:30
wartość: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie stanowiska do badań odporności na płomień. Skład Stanowska: • Ruszt przesuwny • Panew na benzynę • Ekran ogniotrwały • System wentylacji, zabezpieczający emisję spalin powstałych w wyniku spalania benzyny. • System awaryjnego gaszenia. • System sterowania umożliwiający zaprogramowanie przebiegu testu. • Komputer z oprogramowaniem.

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Sieci Badawczej Łukasiewicza - Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach w okresie od 01-04 2020 do 31-03-2021 roku.

tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
termin składania ofert: 30.01.2020 12:00
wartość: 1Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej dla Sieci Badawczej Łukasiewicza - Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach w okresie 01 kwietnia-2020 roku do 31 marca 2021 roku 2.2 Warunki techniczne : • Punkt poboru energii Sieć Badawcza Łukasiewicza - Instytut Metali Nieżelaznych ul. Sowińskiego 5 ; 44-100 Gliwice • Moc umowna: o Przyłącze nr 1 ( licznik nr 95835231 ) 450 kW o Przyłącze nr 2 ( licznik nr 95835201 ) 300 kW • Szacowane roczne zużycie energii elektrycznej 2000 MWh • Taryfa OSD dla obszaru gliwickiego: B21 – jednostrefowa taryfa ze stałą stawką niezależnie od godziny i dnia.

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu wibracyjnego/udarowego.

tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
termin składania ofert: 26.02.2020 13:30
wartość: Przedmiotem zamówienia jest system wibracyjny/udarowy, zwany dalej Stanowiskiem. Opis Stanowska: System wibracyjny pozwalający na wykonywanie testów mechanicznych przy użyciu sygnałów przynajmniej typu: sinus przemiatanie (sine sweep), losowy (random), udary (schock), przemiatanie w rezonansie (resonance search and dwell). System powinien pozwalać na poddanie badaniom próbek o masie 150 kg zgodnie z metodami opisanymi w: • Regulaminie nr 100 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie szczególnych wymagań dotyczących elektrycznego układu napędowego [2015/505] - procedury badań REESS: 8A Badanie wibracyjne. • Zaleceniach ONZ dotyczących transportu towarów niebezpiecznych. Podręcznik badań i kryteria. Wydanie 6, 1 poprawka do wydania 6 – Badanie T.3 Wibracje, Badanie T.4 Wstrząsy mechaniczne. Dopuszcza się dostarczenie osobno systemu wibracyjnego i systemu udarowego. Stanowisko powinno zawierać: • Elektrodynamiczny wzbudnik drgań z kontrolerem i przechylaną kołyską przystosowany do pracy w 3 osiach, 50-60 kN • Stół ślizgowy o wymiarach 1500 mm x 1500 mm, • Head expander o wymiarach 1500 mm x 1500 mm, • Wzmacniacz, • Układ chłodzący, • System sterowania, • Komputer

Dostawa, montaż i uruchomienie stanowiska do zgniatania baterii – prasa hydrauliczna 100 kN

tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
termin składania ofert: 26.02.2020 14:00
wartość: Przedmiotem zamówienia jest stanowisko do zgniatania baterii – prasa hydrauliczna 100 kN. Elementy Stanowiska: • Prasa 2 lub 4 kolumnowa, pracująca w poziomie, wymiary wewnętrzne użytkowe 2500mm x 3000mm x 1500mm • Płyta oporowa o wymiarach 2500mm x 3000mm, • Płyta zgniatająca o wymiarach 2500mm x 3000mm z dokręcaną, wymienną płytą o wymiarach 600mm x 600mm, mocowanie płyty powinno uwzględniać możliwość: wymiany uszkodzonej płyty, montażu płyty o innych wymiarach i kształtach, montażu uchwytu wiertarskiego, • Uchwyt wiertarski do mocowania gwoździa o średnicy od 3mm do 30mm do przebijania ogniw, • System sterowania, • Niezbędne oprzyrządowanie (np. kompresor jeżeli niezbędny).
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij