Jeżeli w Biuletynie Informacji Publicznej nie znajdziecie Państwo poszukiwanej informacji, prosimy o kontakt z Departamentem HR, mgr Renata Lewandowska, tel.: 32 23 80 492, e-mail: renata.lewandowska@imn.lukasiewicz.gov.pl

Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, uzyskacie ją Państwo przez telefon lub na zwrotny adres e-mail.

W pozostałych przypadkach, prosimy o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej i przesłanie go do Departamentu HR.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji.

Aby uzyskać dostęp do informacji publicznej prosimy o wypełnienie wniosku.

 

Uzupełniony wniosek prosimy o wysłanie na adres e-mail: renata.lewandowska@imn.lukasiewicz.gov.pl


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij