Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych jest instytutem badawczym zaliczonym do działu gospodarki narodowej "nauka”, nadzorowanym przez Prezesa Centrum Łukasiewicz.

Działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2019 r., poz. 534),
  • Zarządzenia Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 28 listopada 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Metali Nieżelaznych (M.P.Nr A-17, poz. 206) zmienionego Zarządzeniem nr 17 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1981 r. (M.P., Nr 12, poz. 91),
  • Statutu instytutu działającego w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, zatwierdzonego przez Prezesa Centrum Łukasiewicz w dn. 28 sierpnia 2019 r. (statut),
  • Ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jednolity Dz.U.Nr 18 z 1991 r. poz. 80, zm. z 1991 r. Dz.U. Nr 75, poz. 329),
  • Kodeksu pracy, kodeksu cywilnego, kodeksu handlowego,
  • Wewnątrzinstytutowych aktów normatywnych.

Sieć Badawcza  Łukasiewicz  – Instytut Metali Nieżelaznych jest jednostką samodzielną i samofinansującą się, posiada osobowość prawną, jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000853498.


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij