Instytut Metali Nieżelaznych jest instytutem badawczym zaliczonym do działu gospodarki narodowej "nauka”, nadzorowanym przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Działa na podstawie:

  • Zarządzenia Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 28 listopada 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Metali Nieżelaznych (M.P.Nr A-17, poz.206) zmienionego Zarządzeniem Nr 17 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1981 r. (M.P.Nr 12, poz.91)
  • Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r o instytutach badawczych  (Dz.U.z 2010r., Nr 96, poz.618)
  • Statutu Instytutu Metali Nieżelaznych, zatwierdzonego przez Ministra Rozwoju i Finansów w dniu 27 kwietnia 2017 r. (statut)
  • Ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jednolity Dz.U.Nr 18 z 1991 r. poz.80, zm.z 1991 r. Dz.U.Nr 75, poz.329)
  • Kodeksu pracy, kodeksu cywilnego, kodeksu handlowego
  • Wewnątrzinstytutowych aktów normatywnych

Instytut Metali Nieżelaznych jest samodzielną samofinansującą się jednostką naukową, posiada osobowość prawną, jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000051588


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij