Majątek Instytutu Metali Nieżelaznych

Stan na dzień 31.12.2018 r.

Instytut Metali Nieżelaznych dysponuje mieniem o łącznej wartości 164 992 027,10,  w tym m.in.:   

I. Wartości niematerialne i prawne: 1 265 384,18 zł   

II. Rzeczowe aktywa trwałe: 63 662 376,73 zł

w tym m.in. środki trwałe:  53 314 440,14 zł

  • grunty: 336 058,20 zł
  • budynki: 29 084 195,77 zł
  • urządzenia techniczne i maszyny: 13 908 208,11 zł
  • środki transportu: 852 415,56 zł
  • inne środki trwałe: 9 133 562,50 zł 

III. Inwestycje długoterminowe: 11 688 506,72 zł 

 

 


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij