Majątek Instytutu Metali Nieżelaznych

Stan na dzień 31.12.2016 r.

Instytut Metali Nieżelaznych dysponuje mieniem o łącznej wartości 165 262 440,54 zł,  w tym m.in.:

      I.          Wartości niematerialne i prawne: 2 879 685,70 zł

    II.          Rzeczowe aktywa trwałe: 53 272 270,65 zł

w tym m.in. środki trwałe:  51 300 521,65 zł
·       grunty: 434 969,77 zł
·       budynki: 28 936 796,05 zł
·       urządzenia techniczne i maszyny: 11 885 735,26 zł
·       środki transportu: 862 318,28 zł
·       inne środki trwałe: 9 180 702,29 zł

  III.          Inwestycje długoterminowe: 11 566 267,51 zł

 

 

 


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij