Majątek Instytutu Metali Nieżelaznych

Stan na dzień 31.12.2017 r.

Instytut Metali Nieżelaznych dysponuje mieniem o łącznej wartości 172 027 703,34 zł,  w tym m.in.:

      I.          Wartości niematerialne i prawne: 2 103 065,07 zł

    II.          Rzeczowe aktywa trwałe: 54 726 420,53 zł

w tym m.in. środki trwałe:  47 538 732,80 zł
·       grunty: 390 290,02 zł
·       budynki: 28 893 317,02 zł
·       urządzenia techniczne i maszyny: 9 747 271,48 zł
·       środki transportu: 1 044 457,50 zł
·       inne środki trwałe: 7 463 396,78 zł

  III.          Inwestycje długoterminowe: 10 904 152,98 zł

 

 

 


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij