Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych nie posiada inicjatywy legislacyjnej, opiniuje jedynie przekazane mu przez organy administracji rządowej projekty aktów normatywnych.

Wewnętrzne akty prawne

Podstawowymi wewnętrznymi aktami normatywnymi i porządkowymi w Instytucie są:

 • statut,
 • zbiorowy układ pracy,
 • uchwały Rady Instytutu,
 • zarządzenia,
 • pisma okólne,
 • regulaminy,
 • instrukcje,
 • polecenia służbowe,
 • pisma wg rozdzielnika,
 • procedury,
 • komunikaty.

Centralną ewidencję wydawanych aktów normatywnych i pism okólnych prowadzi Departament HR, który nadaje tym aktom po ich podpisaniu odpowiednią numerację.

Udostępnianie informacji zawartych w rejestrach, ewidencjach i archiwach odbywa się z zastrzeżeniem przepisów: 

 • ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 10 maja 2010 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1000 z późn. zm);
 • ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 164).

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij