"Dostawa drutu w gatunku AgSnO10 "

nr sprawy:
TI/8/2019
z dnia:
07.02.2019

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach od 01.01.2019 do 28.02.2019

nr sprawy:
TI/64b/2018
z dnia:
21.01.2019

"Dostawa drutu w gatunku AgNiO15, AgO oraz AgCdO10 "

nr sprawy:
TI/5/2019
z dnia:
15.01.2019

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach od 01.03.2019 do 28.02.2020

nr sprawy:
TI/64A/2018
z dnia:
10.01.2019

Dostawa sprzętu komputerowego do IMN w Gliwicach: cz. III

nr sprawy:
TI/2-7/2018
z dnia:
07.01.2019

Dostawa głowicy plotera wraz z oprogramowaniem ( cz 4 postępowania na Dostawę sprzętu komputerowego do IMN - unieważnionego z powodu braku ofert w trybie przetargu nieograniczonego)

nr sprawy:
TI/2-7a/2018
z dnia:
27.12.2018

Dostawa i uruchomienie wysokotemperaturowej prasy do izostatycznego prasowania materiałów kompozytowych

nr sprawy:
TI/51/2018
z dnia:
30.11.2018

Dostawa , instalacja i uruchomienie mobilnej stacji przesiewania

nr sprawy:
TI/60/2018
z dnia:
27.11.2018

Dostawa sprzętu komputerowego do IMN w Gliwicach

nr sprawy:
TI/2-7/2018
z dnia:
16.11.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych usługi stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej mienia należącego do

nr sprawy:
TI/49/2018
z dnia:
05.11.2018

Dostawa drutu w gatunku Ag0

nr sprawy:
TI/53/2018
z dnia:
25.10.2018

Dostawa i uruchomienie specjalnej prasy SPD do wyciskania trudnoprzerabialnych metali nieżelaznych i ich stopów w temperaturze otoczenia i na gorąco"

nr sprawy:
TI/46/2018
z dnia:
15.10.2018

Dostawa drutu w gatunku AgNi10

nr sprawy:
TI/47/2018
z dnia:
14.09.2018

Dostawa drutu w gatunku AgNiO15 i AgO

nr sprawy:
TI/44/2018
z dnia:
22.08.2018

Zakup i dostawa separatora magnetycznego do pracy na mokro w wysokim polu elektromagnetycznym

nr sprawy:
TI/6b/2018
z dnia:
10.08.2018

Zakup serwera do istniejącej obudowy typu blade w infrastrukturze IT IMN

nr sprawy:
TI/2-6/2018
z dnia:
06.08.2018

Dostawa, instalacja i uruchomienie Urządzenia do chłodzenie wody obiegowej

nr sprawy:
TI/39/2018
z dnia:
30.07.2018

Dostawa drutu w gatunku AgSnO10

nr sprawy:
TI/40/2018
z dnia:
12.07.2018

„Instalacja plazmowa do wytwarzania proszków sferycznych ze wsadu w postaci drutu”

nr sprawy:
TI/38/2018
z dnia:
05.07.2018

Wykonanie, dostawa, montaż elementów konstrukcyjnych reaktora plazmowego (kolumny) wraz z podestem

nr sprawy:
TI/36/2018
z dnia:
28.06.2018
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij