Nr sprawy

TI/36a/2012 z dnia: 03.12.2012

Przedmiot zamówienia

Dostawa do IMN czasopism naukowych , technicznych ,fachowych i prasy codziennej-prenumerata w 2013r.-prenumerata

Zamawiający

INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH
Sowińskiego5
44-100 Gliwice

Wykonawcy

Oferta nr 1 -(część I i II)ofertę wykonwacy wykluczonego uważa się za odrzuconą
RUCH S.A. w Warszawie
00958 WARSZAWA
Wronia 23

Oferta nr 2 -oferta otrzymała w części I -100 pkt , w części II -100 pkt
Garmond Press-Kraków Sp.z o.o.,
31034 KRAKÓW
ul. Lubicz3

Oferta nr 3(część II)-ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA_NOT Sp.z o.o.
00950 Warszawa
Ratuszowa 11

Uzasadnienie wyboru oferty

Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach informuje,że w postępowaniu na dostawę do IMN czasopism naukowych , technicznych ,fachowych i prasy codziennej-prenumerata w 2013r.-prenumerata , jako najkorzysniejsze w części I i II wybrano oferty firmy Garmond-Press -Kraków Sp.z o.o. Uzasadnieni wyboru: wybrane oferty w ocenianym kryterium(cena) otrzymały najwięcej punktow. Z postępowania dot. I części wykluczono jednego wykonawcę:
1. Ruch S.A.
Z postępowania dot.II części wykluczono dwóch wykonawców:
1.RUCH S.A
2.Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp.z o.o.


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij