Nr sprawy

TI/2-2/2012 z dnia: 07.05.2012

Przedmiot zamówienia

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do IMN w Gliwicach i OML w Skawinie.

Zamawiający

INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH ODDZIAŁ METALI LEKKICH
Piłsudskiego19
32-050 SKAWINA

Wykonawcy

Oferta n1 :część I-oferta odrzucona
QMC S.C.
41800 Zabrze
Żelazna 32

Oferta nr 2 :część I-100 pkt
Prof Computer
44100 GLIWICE
Zwycięstwa

Oferta nr 3 część I-odrzucona
Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Handlowe WIP Małgorzata Szczepanik-Grzywocz
44200 Rybnik
Reymonta 23

Oferta nr 4 -część I -94,32 pkt
FHU Intersell Waldemar Płonka
42525 Dąbrowa Górnicza
Jesionowa 17a,

Uzasadnienie wyboru oferty

Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach informuje,że zgodnie z art.93 ust.1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych , postępowanie na dostawę sprzętu komputerowego w części II zostało unieważnione ,ponieważ jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy. Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pomyłkowo podał dwie sprzeczne ze sobą informacje dot. ilości UPS w części II. Wykonawcy złożyli oferty na rożne ilości UPS i z tego powodu nie można było porównać ofert. W części I jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy; Prof. Computer Sp.j.,ul.Zwycięstwa 12,44-100 Gliwice. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: wybrana oferta otrzymała największą ilość punktów. Część III postępowania została unieważniona na podst. art.93 ust.1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą , uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy. Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pomyłkowo podał dwie sprzeczne ze sobą informacje dotyczące gwarancji w siwz -3 lata w zał. do siwz nr 12 pkt 17 podano termin gwarancji 2 lata . W post.dot.częśći I odrzucono dwie ofety: QMC s.c. Andrtur Mandrak, Sławomir Waszczuk,-oferta odrzucona na podst. art.89 ust.1 pkt2 ustawy Pzp ,ponieważ jej treść nie odpowiada treści siwz ( pozycja 1, 2, 3, 4, 14: brak opisu szczegółowego - niezgodny z SIWZ; pozycja 14 – niezgodna ze specyfikacją wersja programu biurowego PWH WIP –Małgorzata Szczepanik-Grzywocz-oferta odrzucona na podst. art.89 ust.1 pkt2 ustawy Pzp ,ponieważ jej treść nie odpowiada treści siwz . W ofercie brak terminu wykonania zamówienia i warunków płatności. W związku z rezygnacją przez Firmę Prof. Computer z podpisania umowy o udzielenie zamówienia z przyczyn technicznych, informujemy że zgodnie z art.94 ust.3 ustawy Pzp jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę firmy Intersell. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: druga w kolejności oferta


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij