Nr sprawy

TI/12/2012 z dnia: 19.03.2012

Przedmiot zamówienia

Dostawa materiałow eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek oraz papieru i nośników informacji

Zamawiający

INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH
Sowińskiego5
44-100 Gliwice

Wykonawcy

Oferta nr 1 w ocenianych kryteriach (cena) otrzymała :część I-86,94 pkt, część II-86,68 pkt
P.H.U. VEKTOR Sp.z o.o.
40019 Katowice
Krasińskiego 24

Oferta nr 2 - część I-oferta odrzucona
F.H.U. „GRAWIT”
43430 Skoczów
Górny Bór 5

Oferta nr 3 w ocenianych kryteriach (cena) otrzymała : część I-100 pkt
MAK Sp.z o.o.
87100 Toruń
Kozacka 3

Oferta nr 4 : cześć I -oferta odrzucona , w częśći II w ocenianych kryteriach (cena) otrzymała 100 pkt
Paweł Wysocki Hurtownia Papiernicza,
43100 Tychy
Al..Bielska 80

Uzasadnienie wyboru oferty

Instytut Metali Nieżelaznyc w Gliwicach informuje ,że w postępowaniu na dostawę materiałow eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek(cz.I) oraz papieru i nośników informacji (cz.II) jako najkorzystniejsze wybrabo oferty: Część I -MAK Sp.z o.o. ul.Kozacka 3, 87-100 Toruń Część II-Paweł Wysocki Hurtownia Papiernicza, Al.Bielska 80, 43-100 Tychy Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszych ofert: wybrane oferty w ocenianych kryteriach (cena)otrzymały największą ilość punktów. Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy. W postępowaniu odrzucono ofery dotyczące I częśći: F.H.U.Grawit -Oferta odrzucona na 89 ust.1 pkt2) ustawy Pzp, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji .Oferta jest niekompletna ,brak wycenionych pozycji od 145-152 Paweł Wysocki Hurtownia Papiernicza-Oferta odrzucona na 89 ust.1 pkt2) ustawy Pzp, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji , wykonawca wezwany do uzupełnienia dokumentów ,potwierdzających że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego tj, zaświadczeń wystawionych przez podmiot uprawniony do kontroli jakości wpisany na listę notyfikowanych jednostek certyfikujących i jednostek kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriów , nie dostarczył ich w określonym terminie


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij