Nr sprawy

TI/10/2012 z dnia: 29.02.2012

Przedmiot zamówienia

Dostawa drutu okrągłego ze stopu Fe Ni42Mn1

Zamawiający

INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH
Sowińskiego5
44-100 Gliwice

Wykonawcy

Oferta nr 1 -odrzucona
Przedsiębiorstwo KREZUS M.Zarzycki Sp.j.,
40203 Katowice
ul.Roździeńskiego 188B,

Oferta nr 2 w ocenianym kryterium (cena) otrzymała 92,56 pkt
STAL SERVICE Danel&Michna Sp.j.
42600 Tarnowskie Góry
Opolska 1

Oferta nr 3 w ocenianym kryterium (cena) otrzymała 100 pkt
Zakład Działalności Innowacyjnej INNOVATOR Sp.z o.o.
44100 Gliwice
Sowińskiego 5

Oferta nr 4 odrzucona
TERMETAL - Andrzej Zborowski
41940 Piekary Śląskie
Graniczna 7

Oferta nr 5 w ocenianym kryterium(cena) otrzymała 75,87 pkt
EINSAL EAST Sp.z o.o. ,ul.Ks.Jana Gałeczki 41,
41500 Chorzów
.Ks.Jana Gałeczki 41,

Uzasadnienie wyboru oferty

Instytut Metali Nieżelaznych informuje ,że w postępowaniu na dostawę drutu okrągłego ze stopu Fe Ni42Mn1 jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Zakład Działalności Innowacyjnej INNOVATOR Sp.z o.o. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: wybrana oferta otrzymała największą ilość punktów. Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy. W postępowaniu odrzucono dwie oderty: 1.Przedsiębiorstwo KREZUS M.Zarzycki Sp.j.,-Oferta odrzucona na podstawie art.89 ust.1 pkt 1 i art.89 ust.1 pkt2 , jako niezgodna z ustawą Pzp i specyfikacją. Wykonawca naruszył art. 82 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym w postępowaniu Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Wykonawca złożył dwie oferty , których ceny uzależnione były od rodzaju transportu . Ponadto termin dostawy jest niezgodny z siwz. 2.TERMTECH-Oferta odrzucona na podstawie art.89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, jako niezgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Termin dostawy niezgodny z siwz(16 tygodni zamiast 6 tygodni)


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij