Nr sprawy

TI/5/2012 z dnia: 19.01.2012

Przedmiot zamówienia

Dostawa do Instytutu w 2012 r. odzieży roboczej i ochronnej

Zamawiający

INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH
Sowińskiego5
44-100 Gliwice

Wykonawcy

Oferta nr 1 -ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą
Firma Produkcyjno-Handlowa FURORA
20625 Lublin
Leonarda 18

Oferta nr 2 w ocenianym kryterium (cena)otrzymała 100 pkt
"Rozwój" S.A.
27400 Ostrowiec Świętokrzyski
Kilińskiego 26

Oferta nr 3 -ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą
P.P.H.U „Tanga”
44100 Gliwice
Ku Dołom 6

Uzasadnienie wyboru oferty

Instytut Metali Nieżelaznych informuje ,że w postępowaniu na dostawę odzieży roboczej i ochronnej jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Rozwój S.A. Uzasadnienie wyboru: jedyna nie podlegająca odrzuceniu oferta. Z postępowania wykluczono dwóch wykonawców: 1.Firma Produkcyjno-Handlowa FURORA:Wykonawca wykluczony na podst.art.24 ust.2 pkt.4) ustawy Pzp, ponieważ nie wykazał spełnienia warunków w postępowaniu. Wykonawca wezwany do uzupełnienia dokumentów (referencji)uzupełnił je, jednak tylko 2 z dostarczonych referencji są zgodne z wykazem dołączonym do oferty,1 referencja dotyczy dostawy nie wykazanej w wykazie a pozostałe dwie są nieaktualne ,ponieważ zostały wystawione w 2007 roku a powinny być z trzech ostatnich lat . 2.P.P.H.U „Tanga”,:Wykonawca wykluczony na podst.art.24 ust.2 pkt.4) ustawy Pzp, ponieważ nie wykazał spełnienia warunków w postępowaniu. Nie dołączył do oferty wykazu dostaw i dokumentów potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie . Zamawiający zgodnie z art.26 ust.3 nie występował o uzupełnienie dokumentów ponieważ oferta byłaby odrzucona na podst.art.89ust.1 pkt 2 ustawy Pzp ,ponieważ jej treść nie odpowiada treści siwz. Wykonawca nie podał w ofercie warunków gwarancji .Ponadto wykonawca nie dołączył do oferty oświadczenia ,że oferowane produkty posiadają znak CE i są że zgodne z normami podanymi w siwz.


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij