Nr sprawy

TI/59/2011 z dnia: 30.12.2011

Przedmiot zamówienia

Dostawa przepustnic

Zamawiający

INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH
Sowińskiego5
44-100 Gliwice

Wykonawcy

Oferta nr 1 -odrzucona
AFT Sp.z o.o.
61622 Poznań
Naramowicka 76

Oferta nr 2 w ocenianym kryterium (cena) otrzymała 100 pkt
Tehaco Sp. z o.o.
80299 Gdańsk Osowa
Nowy Świat

Uzasadnienie wyboru oferty

Instytut Metali Nieżelaznych informuje,że w postępowaniu na dostawę pomp perystaltycznych jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Tehaco Sp.z o.o. Uzasadnienie wyboru:wybrana oferta otrzymała najwięcej punktow. Z postępownia nie wukluczono żadnego Wykonawcy . W postępowaniu odrzucono ofertę firmy AFT Sp.z o.o. ,na podst.art.89ust.1 pkt 2 ustawy Pzp ,ponieważ jej treść nie odpowiada treści siwz. .Termin realizacji podany w ofercie wynosi 4-6 tygodni ,wykonawca nie zrealizowałby dostawy przedmiotu zamówienia do 15.02.2012 r.


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij