Nr sprawy

OML/7/2010 z dnia: 25.06.2010

Przedmiot zamówienia

Wykonanie ,dostawa , montaż i uruchomienie instalacji do termicznego rozkładu związków metali w łuku plazmowym

Zamawiający

INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH
Sowińskiego5
44-100 Gliwice

Wykonawcy

Oferta nr 1
„Chemtech” Krzysztof Januszkiewicz
00657 Warszawa
Pl.Konstytucji 5/84

Uzasadnienie wyboru oferty

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( „Ustawa”) Instytut Metali Nieżelaznych informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie, dostawę, montaż i uruchomienie instalacji do termicznego rozkładu związków metali w łuku plazmowym zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) Ustawy, ponieważ nie złożono żadnej nie podlegającej odrzuceniu oferty .
Uzasadnienie Firma została wykluczona z postępowania na podst. art.24 ust.2 pkt 4) ustawy Pzp, do oferty dołączono niekompletny wykaz projektów i urządzeń związanych z nano- filtracją ( nie podano ich wartości i dat wykonania) oraz nie dołączono dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający zgodnie z art.26 ust.1 ustawy Pzp nie żądał uzupełniania dokumentów , ponieważ oferta oferta podlega odrzuceniu z powodu warunków płatności niezgodnych z siwz oraz postępowanie byłoby unieważnione ponieważ wartość oferty znacznie przewyższa środki jakie Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij