Nr sprawy

TI/51/2011 z dnia: 17.11.2011

Przedmiot zamówienia

Dostawa do IMN czasopism naukowych , technicznych ,fachowych i prasy codziennej-prenumerata w 2012r.-prenumerata

Zamawiający

INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH
Sowińskiego5
44-100 Gliwice

Wykonawcy

Oferta nr 1 (część I) w ocenianym kryterium cena otrzymała 100 pkt
Garmond Press-Kraków Sp.z o.o.,
31034 KRAKÓW
ul. Lubicz3

Oferta nr 2 (II część) wykonawca wykluczony
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA_NOT Sp.z o.o.
00950 Warszawa
Ratuszowa 11

Uzasadnienie wyboru oferty

Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach informuje,że w postępowaniu na dostawę czasopism technicznych, fachowych i prasy codziennej (część I) jako najkorzystniejszą wybrano Ofertę firmy : Garmond Press- Kraków Sp.z o.o. Oddział Katowice Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: jedyna , nie podlegająca odrzuceniu oferta. W postępowaniu dot. I części nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono ani jednej oferty. Postępowanie na dostawę czasopism technicznych (część II zostało unieważnione na podstawie art.93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ,ponieważ nie wpłynęła żadna nie podlegająca odrzuceniu oferta postępowania została wykluczona firma :Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA_NOT Sp.z o.o..na podst. Art.24 ust.2pkt.4) ustawy prawo zamówień publicznych ,ponieważ nie wykazano spełnienia warunków udziału w postępowaniu , nie dostarczono dokumentów potwierdzających, że dostawy lub zostały wykonane lub są wykonywane należycie.Wykonawca wezwany do uzupełnienia dokumentów (referencji) , dostarczył faktury wystawione na wykonawców, które nie są jest jednoznaczny z tym, że usługa została wykonana należycie.


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij