Nr sprawy

OML/10/2011 z dnia: 03.11.2011

Przedmiot zamówienia

Skawina: Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej. Przebudowa zasilania kablowego

Zamawiający

INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH ODDZIAŁ METALI LEKKICH
Piłsudskiego19
32-050 SKAWINA

Wykonawcy

Oferta nr 1 w ocenianym kryterium (cena) otrzymała 100 pkt
ZELPIG s.c. Piotr Pietrzko, Grzegorz Pietrzko
32050 Skawina
ul. Asnyka 7

Oferta nr 2 w ocenianym kryterium (cena) otrzymała 76,34 pkt
Elhost s.c. Gromada Rafał, Pękala Łukasz
31752 Kraków
ul. Mrozowa 7

Uzasadnienie wyboru oferty

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu przetargowym na „Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej. Przebudowa zasilania kablowego.”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, do godziny 12:00 w dniu 3 listopada 2011 r. wpłynęły dwie oferty. Obydwie oferty są ważne, spełniają wymagania zawarte w SIWZ i nie podlegają wykluczeniu Oferta firmy ZELPIG s.c. dla przyjętych kryteriów oceny uzyskała największą ilość punktów i firmie tej zostanie udzielone zamówienie


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij