Nr sprawy

TI/40/2011 z dnia: 08.08.2011

Przedmiot zamówienia

Przenośny zestaw pomiarowy z analizatorem gazów spalinowych oraz układem poboru spalin

Zamawiający

INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH
Sowińskiego5
44-100 Gliwice

Wykonawcy

Oferta nr 1 odrzucona
ELJACK ELECTRONICS Sp..c. A.J.M.Duracz
95100 Zgierz
Dolna 41

Oferta nr 2 w ocenianych kryteriach (cena) otrzymała 81,39 pkt
OMC ENVAG Sp.z o.o.
02924 Warszawa
Iwonicka 21

Oferta nr 3 w ocenianych kryteriach (cena) otrzymała 100 pkt
ZBPTP MES-EKO Sp.z o.o.,
51608 Wrocław
Różyckiego 1c

Uzasadnienie wyboru oferty

Instytut Metali Nieżelaznych informuje ,że w postępowaniu na dostawę przenośnego zestawu pomiarowego z analizatorem gazów spalinowych oraz układem poboru spalin jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy ZBPTP MES-EKO Sp.z o.o z Wrocławia. Uzasadnienie wyboru;wybrana oferta otrzymała najwięcej punktów. Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy. Odrzucono ofertę firmy ELJACK ELECTRONICS Sp..c. A.J.M.Duracz na podst.art.89 ust.1 pkt2 ustawy Pzp ponieważ jej treść nie odpowiada treści siwz. Zaproponowana przez Wykonawcę wmetoda pomiaru NO w podczerwieni jest niezgodna z siwz.


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij