Nr sprawy

TI/71/2020 z dnia: 08.02.2021

Przedmiot zamówienia

Dostawa gazów technicznych,czystych i mieszanek, wraz z dzierżawą butli w 2021 do: 1) Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach. (cz.1,2) 2) Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Skawinie. (

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU WYBORU W CZ. IV.  ORAZ O DOKONANIU PONOWNEGO WYBORU : W dniu 08-02-2021 Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych informuje, że w wyniku uchylenia się od podpisania Umowy  na część IV przez wybranego uprzednio dostawcę:  firmę LINDE GAZ POLSKA Sp .z o.o., zgodnie z art. 94 ust 3 Zamawiający wybiera na część IV ofertę złożoną przez Air Products Sp. z o.o., jako kolejną najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania. Zgodnie z art.94 ust.1 pkt 2) zostanie udzielone Air Products Sp. z o.o. zamówienie  na  realizację części IV.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY: 27-01-2021 r.
Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych informuje, że w postępowaniu na Dostawa gazów technicznych ,czystych i mieszanek wraz z dzierżawą butli do SBŁ- IMN w Gliwicach ( cz. I i II) i SBŁ-IMN  Oddział w Skawinie ( cz.III), oraz SBŁ- IMN Oddział w Poznaniu ( cz.IV i V) w 2021 r wybrano oferty:

Część I:  Oferta firmy SIAD Poland Sp.z o.o. z Rudy Śląskiej.
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: oferta w ocenianych kryteriach ofert otrzymała 100 pkt punktów. ( cena – 95 pkt., miesięczny koszt dzierżawy butli-5 pkt)

Część II: Oferta firmy Air Products Sp.z .o.o. Z Warszawy.
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: oferta w ocenianym kryterium ceny otrzymała 100 pkt punktów
Część III: Oferta Firmy Messer Polska Sp.z o.o z Chorzowa Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: oferta w ocenianym kryterium ceny otrzymała 100 pkt punktów ( cena – 95 pkt., miesięczny koszt dzierżawy butli-5 pkt

Część IV:Oferta firmy Linde Gaz Polska Sp. z o.o. z Katowic. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: oferta w ocenianym kryterium ceny otrzymała 100 pkt punktów ( cena – 95 pkt., miesięczny koszt dzierżawy butli-5 pkt
Część V: Oferta Firmy Air Products Sp.z .o.o. Z Warszawy. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: oferta w ocenianym kryterium ceny otrzymała 100 pkt punktów


Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono ani jednej oferty. Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2  wymienionym Wykonawcom zostanie udzielone zamówienie. zostanie udzielone zamówienie.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: w dniu 15-01-2020 Sieć Badawcza Łukasiewicz informuje że w postępowaniu na: " Dostawa gazów technicznych,czystych i mieszanek, wraz z dzierżawą butli w 2021 do:

1)     Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach. (cz.1,2)

2)     Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Skawinie. ( cz.3)

3)     Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu (cz.4,5)

zostało złożone 5 ofert. Zamawiający przeznacza na realizację przedmiotu zamówienia :  
część 1 : 91 068,25 netto ,
część 2: 27 147,24 netto ,
część3 : 10 217,40 netto,

część 4,5: 48 901,00 netto.  

 

1) SIAD Poland Sp. z o.o.: część 1 cena: 114 167,50 netto, miesięczny koszt dzierżawy 1 butli- 3,00 netto;  
100% wynagrodzenia płatne 14 dni od daty doręczenia faktury VAT wystawianej po każdej dostawie
2) LINDE Gaz Polska Sp. z o.o. : część 1 cena : 223 255,50 netto, miesięczny koszt dzierżawy 1 butli -9,00 netto,
                                                       część 3 cena : 34 890,34 netto, miesięczny koszt dzierżawy 1 butli -9,00 netto,
                                                       część 4 cena : 8 973,20, miesięczny koszt dzierżawy 1 butli -9,00 netto,
100% wynagrodzenia płatne 14 dni od daty doręczenia faktury VAT wystawianej po każdej dostawie.
3) Air Products Sp. z o.o.część 2 cena : 27 360,00 netto,
                                            część 3 cena : 13 960,40 netto, miesięczny koszt dzierżawy 1 butli- 7,50 netto,
                                             część 4 cena : 19 498,00 netto, miesięczny koszt dzierżawy 1 butli- 3,45 netto,
                                             część 5 cena : 4 500,00 netto,
100% wynagrodzenia płatne 14 dni od daty doręczenia faktury VAT wystawianej po każdej dostawie.
4) Messer Polska. Spz o.o. :część 3: cena 10 324,00 netto, miesięczny koszt dzierżawy 1 butli- 7,50 netto,
100% wynagrodzenia płatne 14 dni od daty doręczenia faktury VAT wystawianej po każdej dostawie.
5) Air Liquid Polska.Sp. zo.o.: część 4 cena : 21 984,00 netto,  miesięczny koszt dzierżawy 1 butli – 15,00 netto, 
100% wynagrodzenia płatne 14 dni od daty doręczenia faktury VAT wystawianej po każdej dostawie.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij