Nr sprawy

TI/63/2020 610653-N-2020 z dnia: 25.11.2020

Przedmiot zamówienia

Dostawę drutu w gatunku AgNi10, oraz AgCdO10

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY: W dniu 25-11-2020 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach informuje, że w postępowaniu na "Dostawę drutu w gatunku AgNi10,  AgCdO10" wybrano ofertę firmy: MTSILVER Sp. z o.o. ul. Lompy 15/1, 44-100 Gliwice.

Wybrana oferta w ocenianych kryteriach otrzymała 100 pkt. z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono ani jednej oferty. Zgodnie z art. 94 par.2 ust.1 Ustawy pzp zostanie udzielone zamówienie. 

INROMACJA Z OTWARCIA OFERT: W dniu 25-11-2020 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach informuje, że w postępowaniu na "Dostawę drutu w gatunku AgNi10,   oraz  AgCdO10 " wpłynęła tylko jedna oferta. Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia to 227500,00 PLN netto. Ofertę złożyła firma: MT SILVER Sp. z o.o., ul. Lompy 15/1, 44-100 Gliwice.

Drut w gatunku AgNi10: a)  MW – marża wykonawcy w %.-  7,  b)KP –– koszty przerobu w przeliczeniu na 1 kg – 210 USD c)  Koszt transportu  i opłat celnych po stronie wykonawcy d)  Informacje dot. podatku VAT-MPP  e) Termin realizacji zamówienia: Max. 3 tygodnie od podpisania umowy. f)      Warunki płatności: 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT g)  Warunki gwarancji: Wykonawca gwarantuje czystość składu chemicznego zgodnego z SIWZ.

Drut w gatunku AgCdO10: a) MW – marża wykonawcy w %.-  7  b)KP –– koszty przerobu w przeliczeniu na 1 kg – 212 USD c)  Koszt transportu  i opłat celnych po stronie wykonawcy d)     Informacje dot. podatku VAT-MPP  e) Termin realizacji zamówienia: Max. 3 tygodnie od podpisania umowy. f) Warunki płatności: 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT g)  Warunki gwarancji: Wykonawca gwarantuje czystość składu chemicznego zgodnego z SIWZ.


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij