Nr sprawy

TI/62/2020 z dnia: 02.12.2020

Przedmiot zamówienia

Ogłoszenie na usługi społeczne na podst. art.138o - Usługi stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia należącego do Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Metali Nieżelaznych w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 30 listopada 2021 r.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach informuje, że  w postępowaniu na " Usługi stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia należącego do Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Metali Nieżelaznych w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 30 listopada 2021 r."
udzielono zamówienia Przedsiębiorstwu Usługowemu "Tombor"
Celina Toman, Jerzy Toman Sp.J.
ul. Zbożowa 38

44-657 Katowice.

W dniu 25-11-2020 została zawarta Umowa . Zgodnie z art. 138o ust. 4 Zamawiający w dniu 02-12-2020 zamieścił informację o zawarciu umowy na stronie BIP Zamawiającego.


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY:  23-11-2020 R.
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach informuje, że  w postępowaniu na " Usługi stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia należącego do Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Metali Nieżelaznych w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 30 listopada 2021 r."
wybrano ofertę firmy :
Przedsiębiorstwo Usługowe "Tombor"
Celina Toman, Jerzy Toman Sp.J.
ul. Zbożowa 38
44-657 Katowice.

Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy , ani nie odrzucono żadnej oferty. Zgodnie z art. 94 ust.2 zostanie udzielone zamówienie.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 17.11.2020 r. Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach informuje, że w postępowaniu na " Usługi stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia należącego do Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Metali Nieżelaznych w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 30 listopada 2021 r." wpłynęła tylko jedna oferta.

 Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia to 594 673,08 PLN netto

Ofertę złożyła firma:Przedsiębiorstwo Usługowe "Tombor" Celina Toman, Jerzy Toman Sp.J.ul. Zbożowa 3844-657 Katowice.

Wartość oferty:  560 525,00 netto. Termin realizacji zamówienia: grudzień 2020-listopad 2021.Warunki płatności: 100% wynagrodzenia miesięcznego- 14 dni od daty wystawienia zamawiającemu faktury VAT, która zostanie wystawiona na koniec każdego miesiąca.


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij