Nr sprawy

603914-N-2020 z dnia: 13.11.2020

Przedmiot zamówienia

Zakup i dostawa modelowego urządzenia do laboratoryjnych prób odlewania ciągłego wraz z częściami eksploatacyjnymi.


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY: w dniu 13.11.2020 r. - Sieć badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach informuje, że w przetargu nieograniczonym  na "Zakup i dostawę modelowego urządzenia do laboratoryjnych prób odlewania ciągłego wraz z częściami eksploatacyjnymi " wybrano ofertę firmy:

P.A.T. Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, ul. Legionów 98, 42-200 Częstochowa. 

Wybrana oferta w ocenianych kryteriach otrzymała 100pkt. (cena- 90 pkt, okres gwarancji-10pkt).Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono ani jednej oferty.Zgodnie z art. 94 par.2 ust. 1 Ustawy PZP zostanie udzielone zamówienie.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: w dniu 06.11.2020 r. Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach informuje, że w postepowaniu na " Zakup i dostawę modelowego urządzenia do laboratoryjnych prób odlewania ciągłego wraz z częściami eksploatacyjnymi " wpłynęła  tylko jedna oferta. Kwota jaką Zamawiający przeznaczył  na realizację zamówienia to 460 000,00 PLN netto. Ofertę złożyła firma: P.A.T. Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, ul. Legionów 98, 42-200 Częstochowa.

 

Zakup i dostawa modelowego urządzenia do laboratoryjnych prób odlewania ciągłego wraz z częściami eksploatacyjnymi: cena = 459 837,25 PLN netto. Termin wykonania zamówienia: 12 tygodni liczone od momentu zawarcia umowy do podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego. Warunki gwarancji: 3 lata. Warunki płatności: - 50% wartości Zamówienia po podpisaniu Umowy i przekazaniu Zamawiającemu zabezpieczenia zwrotu zaliczki, - 50% wartości Zamówienia po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego.


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij