Nr sprawy

TI/58/2020 z dnia: 03.11.2020

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i zabudowa Stanowiska badawczego do prób z Młynem Prętowym nr 111 (z mielnikami kulowymi) a następnie jego demontaż po wykonanych próbach.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY: w dniu 03-11-2020 r. - Siec Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach informuje, że w postępowaniu na "Wykonanie i zabudowa Stanowiska badawczego do prób z Młynem Prętowym nr 111 (z mielnikami kulowymi) a następnie jego demontaż po wykonanych próbach." wybrano ofertę firmy: ZUW URBEX Sp. z o.o. ,ul. Marii Skłodowskiej - Curie 182, 59-301 Lubin. Wybrana oferta w ocenianych kryteriach otrzymała 100pkt. Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono ani jednej oferty. Zgodnie z art. 94 par.2 ust. 1 Ustawy pzp zostanie udzielone zamówienie.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: W dniu 30-10- 2020 r. Siec Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach informuje, że w postępowaniu na "Wykonanie i zabudowa Stanowiska badawczego do prób z Młynem Prętowym nr 111 (z mielnikami kulowymi) a następnie jego demontaż po wykonanych próbach.", wpłynęła tylko jedna oferta. Kwota jaka zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia to 50 000,00 PLN netto. 

Ofertę złożyła firma ZUW URBEXSp. z o.o. ,ul. Marii Skłodowskiej - Curie 182, 59-301 Lubin

Cena oferty : 55 500,00 netto,

Warunki płatności: 1) 80% Wynagrodzenia:  14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury VAT, wystawionej po  podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego.2) 20% Wynagrodzenia:  14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury VAT, wystawionej po  podpisaniu przez Zamawiającego protokołu zakończenia demontażu.


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij