Nr sprawy

TI/56/2020 z dnia: 08.10.2020

Przedmiot zamówienia

"Dostawa kul stalowych (mielników) przeznaczonych do młynów kruszących”

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY: w dniu 08-10-2020 r. - Siec Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach informuje, że w postępowaniu na "Dostawa   kul stalowych (mielników) przeznaczonych do młynów kruszących" wybrano ofertę firmy: "Alwi" Sp. z o.o., ul. Popiełuszki 6/92, 37-450 Stalowa Wola. Wybrana oferta w ocenianych kryteriach otrzymała 100pkt. Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono ani jednej oferty. Zgodnie z art. 94 par.2 ust. 1 Ustawy pzp zostanie udzielone zamówienie.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: W dniu 07-10- 2020 r. Siec Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach informuje, że w postępowaniu na "Dostawa   kul stalowych (mielników) przeznaczonych do młynów kruszących", wpłynęła tylko jedna oferta. Kwota jaka zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia to 179400,00 PLN netto.

Ofertę złożyła firma: "Alwi" Sp. z o.o., ul. Popiełuszki 6/92, 37-450 Stalowa Wola.:

1.    Kule  o średnicy 60 mm, min. twardość 54 HRC mierzona na powierzchni wyrobu - w ilości 6 ton: cena=17 940 netto

2.   Kule o średnicy 80 mm, min. twardość 54 HRC mierzona na powierzchni wyrobu - w ilości 12 ton: cena=35 880 netto

3.  Kule o średnicy 120 mm, min. twardość 50 HRC mierzona na powierzchni wyrobu - w ilości 42 tony; cena= 125 580 netto

 Termin wykonania zamówienia: 45-47 tydzień 2020 roku ( od 02-11-2020 do 20-11-2020 r.) , 

Warunki płatności: 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury VAT, wystawionej po  podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego 


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij