Nr sprawy

TI/51/2020 584353-N-2020/ po zmianie 540177052-N-2020 z dnia: 24.09.2020

Przedmiot zamówienia

Dostawa drutu w gatunku Ag900

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY: w dniu 24.09.2020 r. - Sieć badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach informuje, że w przetargu nieograniczonym  na "Dostawę drutu w gatunku "drut w gatunku Ag900" wybrano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Handlowo-Usługowe "SCORAB" Sp. z o.o., ul. Wyczółkowskiego 6, 84-300 Lębork.
Wybrana oferta w ocenianych kryteriach otrzymała 100pkt. Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono ani jednej oferty.

Zgodnie z art. 94 par.2 ust. 1 Ustawy pzp zostanie udzielone zamówienie.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: W dniu 23.09.2020 r. Siec Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach informuje, że w postepowaniu na "Dostawę drutu w gatunku Ag900", wpłynęła tylko jedna oferta. Kwota jaka zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia to 35000,00 PLN netto.

Ofertę złożyła firma: Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Handlowo-Usługowe "SCORAB" Sp. z o.o., ul. Wyczółkowskiego 6, 84-300 Lębork.

Drut w gatunku Ag900: a)MW - marża wykonawcy w % 4,5, b) KP - koszty przerobu w przeliczeniu na 1 kg - 160 PLN, c) Koszt transportu i opłat celnych po stronie wykonawcy, d) informacje dot. podatku VAT-MPP, e) Termin realizacji zamówienia: Max. do 02.10.2020 r.,  f) Warunki płatności: 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, g) Warunki gwarancji: Wykonawca gwarantuje czystość składu chemicznego zgodnie z SIWZ.


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij