Nr sprawy

TI/40/2020 z dnia: 05.08.2020

Przedmiot zamówienia

Dostawę drutu w gatunku AgNiO15, AgO , AgCdO10 oraz AgNi10 "

 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY- 06-08-2020 r. Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach informuje, że w przetargu nieograniczonym na "Dostawę drutu w gatunku "Dostawę drutu w gatunku AgNiO15, AgO , AgCdO10 oraz AgNi10 " wybrano ofertę firmy :

MTSILVER Sp. z o.o.ul. Lompy 15/1, 44-100 Gliwice. Wybrana oferta w ocenianych kryteriach otrzymała 100 pkt Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono ani jednej oferty.

Zgodnie z art. 94 par.2 ust.1 Ustawy pzp zostanie udzielone zamówienie.


W dniu 05-08-2020 Sieć Bdawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach informuje, że w postępowaniu na "Dostawę drutu w gatunku AgNiO15, AgO , AgCdO10 oraz AgNi10 " wpłynęła tylko jedna oferta. Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia to 272 000,00 PLN netto .

Ofertę złożyła firma: MT SILVER Sp z o.o., ul. Lompy 15/1, 44-100 Gliwice.

Drut w gatunku AgNiO15: a)      MW – marża wykonawcy w %.-    1  b)KP –– koszty przerobu w przeliczeniu na 1 kg – 10 PLN c)  Koszt transportu  i opłat celnych po stronie wykonawcy d)     Informacje dot. podatku VAT-MPP  e)     Termin realizacji zamówienia: Max. 3 tygodnie od daty podpisania umowy. f)      Warunki płatności: 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT g)      Warunki gwarancji: Wykonawca gwarantuje czystość składu chemicznego zgodnego z siwz.

Drut w gatunku AgO: a)       MW – marża wykonawcy w %.-    1,  b)KP –– koszty przerobu w przeliczeniu na 1 kg – 10 PLN c)  Koszt transportu  i opłat celnych po stronie wykonawcy d)     Informacje dot. podatku VAT-MPP  e)     Termin realizacji zamówienia: Max. 3 tygodnie od daty podpisania umowy. f)      Warunki płatności: 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT g)      Warunki gwarancji: Wykonawca gwarantuje czystość składu chemicznego zgodnego z siwz.

Drut w gatunku AgCdO10: a) MW – marża wykonawcy w %.-    1 b)KP –– koszty przerobu w przeliczeniu na 1 kg – 10 PLN c)  Koszt transportu  i opłat celnych po stronie wykonawcy d)     Informacje dot. podatku VAT-MPP  e)     Termin realizacji zamówienia: Max. 3 tygodnie od daty podpisania umowy. f)      Warunki płatności: 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT g)      Warunki gwarancji: Wykonawca gwarantuje czystość składu chemicznego zgodnego z siwz.

Drut w gatunku AgNi10  MW – marża wykonawcy w %.-    1 b)KP –– koszty przerobu w przeliczeniu na 1 kg – 10 PLN c)  Koszt transportu  i opłat celnych po stronie wykonawcy d)     Informacje dot. podatku VAT-MPP  e)     Termin realizacji zamówienia: Max. 3 tygodnie od daty podpisania umowy. f)      Warunki płatności: 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT g)      Warunki gwarancji: Wykonawca gwarantuje czystość składu chemicznego zgodnego z siwz. 


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij