Nr sprawy

TI/38/2020 z dnia: 22.07.2020

Przedmiot zamówienia

Dostawa drutu w gatunku Ag900

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 24-07-2020.Sieć Badawcza Łukasiewicz -  Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach informuje, że w postępowaniu na dostawę drutu Ag900 jako najkorzystniejszą wybrano ofertę: SAFINA-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (  adres ul. Graniczna 29, 40-017 Katowice). Uzasadnienie wyboru: oferta z najkorzystniejszą ceną. Wybrana oferta w ocenianym kryterium cena otrzymała 100 pkt Nawiązując do art.94  ust. 1 pkt.2 ustawy o Zamówieniach publicznych, zostanie udzielone zamówienie. Żaden z kontrahentów nie został wykluczony z postępowania, ani żadna oferta nie została odrzucona.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: 22-07-2020 r. Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach informuje, że w postępowaniu na dostawę drutu w gatunku Ag900 wpłynęły dwie oferty następujących  firm:

1.Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Handlowo-Usługowe "SCORAB" sp. z o.o. z siedzibą w Lęborku( adres: ul. Leona Wyczółkowskiego 6, 84-300 Lębork.

MW-marża Wykonawcy – 6,0 % KP – koszty przerobu w przeliczeniu na 1 kg – 198,00 PLN Ag900 fi 1,95 mm (±0,03)

Koszt transportu i opłat celnych po stronie Wykonawcy. VAT- podatek VAT 23% płatność podzielona MPP

2. SAFINA-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (  adres ul. Graniczna 29, 40-017 Katowice)

MW- marża Wykonawcy- 5,3 %, KP- koszty przerobu w przeliczeniu na 1 kg – 180,00 PLN Ag900 fi 1,95 mm (±0,03)

Koszt transportu i opłat celnych po stronie Wykonawcy. VAT- podatek VAT 23% płatność podzielona MPP

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia to 37500 zł netto. 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij