Nr sprawy

TI/2-2a/2020 z dnia: 22.06.2020

Przedmiot zamówienia

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Informacja o unieważnieniu czynności oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, oraz o unieważnieniu postępowania TI/2-2a/2020 w części I.

I. Zamawiający unieważnia swoją czynność w postaci wyboru oferty firmy PROFCOMPUTER sp.j., ul. Mikołowska 4a, 44-100 Gliwice.

II. Zamawiający odrzuca ofertę firmy PROFCOMPUTER sp.j., ul. Mikołowska 4a, 44-100 Gliwice.

III. Zamawiający unieważnia w części swoją czynność w postaci opublikowanej informacji o wyborze oferty, to jest w zakresie w jakim w uzasadnieniu odrzucenia oferty Web-Profit Maciej Kuźlik.

IV. Zamawiający działając na podstawie art. 93. ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP unieważnia postepowanie TI/2-2a/2020 w jego części I, gdyż nie złożono dla tej części żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Szczegóły w załączniku.


INFORMACJA Z WYBORU OFERT.

Dot. przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania do  Sieci Badawczej Łukasiewicz Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach cz. I oraz do OML w Skawinie cz. II i cz. III

W dniu 2020-07-03 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych informuje:

Zgodnie z art.92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych informuje, że w postępowaniu na dostawę sprzętu komputerowego do Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach wybrano oferty następujących Wykonawców:

w części I wybrano ofertę firmy: PROFCOMPUTER sp.j., ul. Mikołowska 4a, 44-100 Gliwice. Wybrana oferta w ocenianych kryteriach  ceny otrzymała  98,43 pkt. Zgodnie z art.94 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zostanie udzielone zamówienie na część I.
Oferta firmy WEB-PROFIT Maciej Kuźlik, ul. Spokojna 18, 41-940 Piekary Śląskie, w cz. I została odrzucona zgodnie z art. 89 ust.1 pkt. 2 - treść oferty niezgodna z treścią SIWZ
Oferta firmy COMPRO Jolanta Olszewska, ul. Kotarbińskiego 19, 41-400 Mysłowice, w cz. I została odrzucona zgodnie z art. 89 ust.1 pkt. 2 - treść oferty niezgodna z treścią SIWZ.

w części II wybrano ofertę firmy WEB-PROFIT Maciej Kuźlik, ul. Spokojna 18, 41-940 Piekary Śląskie; wybrana oferta uzyskała w ocenianym kryterium ceny 100 pkt. Zgodnie z art.94 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zostanie udzielone zamówienie na część II.

w części III wybrano ofertę firmy Centrum Systemów Komputerowych, ul. Wojska Polskiego 3, 41-300 Dąbrowa Górnicza; wybrana oferta uzyskała w ocenianym kryterium ceny 100 pkt. Zgodnie z art.94 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zostanie udzielone zamówienie na część III.

Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy. Szczegółowe dane w załączniku.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:
W dniu 22-06-2020 Sieć Badawcza Łukasiewicz -Instytut Metali Nieżelaznych informuje: w odpowiedzi na ogłoszone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego dot. „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania"
a. Część 1 - Dostawa do siedziby Zamawiającego w Gliwicach (zgodnie z zestawieniem ogólnym zawartym w pliku: „Załącznik-IMN-2020-TI-2-2a.pdf”, oraz szczegółowymi parametrami technicznymi wymaganymi przez Zamawiającego zawartymi w załączniku „Załącznik_IT_2-2a.xlsx”)
b. Część 2 i 3 - Dostawa do siedziby Zamawiającego w Skawinie (zgodnie z zestawieniem ogólnym zawartym w pliku: „Załącznik-IMN-2020-TI-2-2a.pdf” oraz szczegółowymi parametrami technicznymi wymaganymi przez Zamawiającego zawartymi w załączniku „Załącznik_IT_2-2a.xlsx”)
wpłynęło 7 ofert- 2 elektronicznie, 5 w formie papierowej oferty. Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia kwotę:
część 1.  132000 PLN netto
część 2.  45000 PLN netto
część 3.  62750 PLN netto
Sumaryczna kwota całości przedmiotu zamówienia: 239780 NETTO PLN
Oferty złożyły następujące Firmy - zestawienie w tabeli.


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij