Nr sprawy

TI/92/2019 z dnia: 11.03.2020

Przedmiot zamówienia

Dostawa gazów technicznych ,czystych i mieszanek wraz z dzierżawą butli do IMN w Gliwicach i IMN Oddział Metali Lekkich w Skawinie w 2020 r cz.3

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY: 11-03-2020 R. Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych informuje, że w postępowaniu na Dostawa gazów technicznych ,czystych i mieszanek wraz z dzierżawą butli do IMN w Gliwicach i IMN Oddział Metali Lekkich w Skawinie w 2020 r  wybrano w części 3 ofertę wykonawcy: Air Liquid Sp. z o.o. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: oferta w kryterium oceny ceny otrzymała 98,13 pkt punktów ( 95-pkt. cena, 3,13 pkt. -dzierżawa butli pkt punktów, dodatkowo weryfikacja praktyczna ofertowanego gazu spełniła wymogi Zamawiającego.Żaden z Wykonawców nie został wykluczony z postępowania na część 3, jedna oferta w tej części, złożona przez SIAD Sp. z o.o., została odrzucona na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy PZP -dokonana ocena wyjaśnień wykonawcy, które nie zostały poparte dowodami potwierdziła, że oferta wykonawcy zawierała zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, że umowa z wybranym wykonawcą zostanie podpisana po upływie terminu określonego w art.94 ust 1 pkt 2 ustawy o PZP. Poniżej streszczenie i porównanie ofert.

Numer oferty i nazwa Wykonawcy Liczba pkt w kryterium A- cena -95%,; Liczba pkt w kryterium B- miesięczny koszt dzierżawy 1 butli -5% Razem pkt
1.Linde : 9360 4667,50/ 9360 x 100x0,95=47,37;  dzierżawa :7,50/7,50x 100x0,05=5 razem pkt.= 52,37
2. AIR Products Sp.z o.o. : 6480 4667,50/6480x 100x0,95=68,43 ;  dzierżawa: 8,70 7,50/8,70x 100x0,05=4,31; razem pkt.=72
3. Air Liquide Polska Sp.z o.o:4667,50/4 667,50 x100x0,95=95 pkt; dzierżawa: 12 7,50/12x100x0,05=3,13 ; razem pkt.=98,13
4. SIAD Sp. z o.o.oferta odrzucona zgodnie z art. 90 ust.3

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij