Nr sprawy

TI/4/2020 z dnia: 16.03.2020

Przedmiot zamówienia

Utrzymanie czystości w budynkach biurowo-laboratoryjnych, halach technologicznych i magazynach Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Metali Nieżelaznych w okresie od 01 kwiecień 2020 roku do 31 marzec 2022 roku"

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY: 16 .03.2020 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach informuje, że w postępowaniu pn na usługę "Utrzymanie czystości w budynkach biurowo-laboratoryjnych, halach technologicznych i magazynach Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Metali Nieżelaznych w okresie od 01 kwiecień 2020 roku do 31 marzec 2022 roku", wybrano ofertę którą złożyło konsorcjum firm : ACTUS Sp. z o.o. - lider Konsorcjum 40-657 Katowice, ul. Zbożowa 38 "TOMBOR" Celina Toman, Jerzy Toman sp. J- partner Konsorcjum 40-657 Katowice, ul. Zbożowa 38 Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: oferta w kryterium oceny ceny otrzymała 100 punktów. ( cena – 90 pkt., liczba pracowników- 5 pkt, próbki artykułów- 5 pkt.)) Żaden z kontrahentów nie został wykluczony z postępowania, żadna oferta nie została odrzucona. Nawiązując do art.94 ust 1 pkt 2 ustawy o Zamówieniach publicznych, zostanie udzielone zamówienie, Poniżej streszczenie ofert: 

Konsorcjum : Grupa Probud Sp. z o.o.- lider Konsorcjum/ Odnowa Sp. z o.o.- partner Konsorcjum- 77.24 pkt (, cena 67,24, liczba pracowników- 5 pkt, ocena próbek- 5 pkt.);

Roka A.J. Kantorski Sp.komandytowa.- 82,50 pkt. ( cena 72,50, liczba pracowników- 5 pkt, ocena próbek- 5 pkt.);


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 03-03-2020 r Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie pn na usługę "Utrzymanie czystości w budynkach biurowo-laboratoryjnych, halach technologicznych i magazynach Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Metali Nieżelaznych w okresie od  01 kwiecień 2020 roku do 31 marzec 2022 roku", wpłynęły 3 oferty. Na realizację zamówienia zamawiający przeznaczył 635040,00 zł netto.

Ofertę złożyły firmy :

1. Konsorcjum Firm : ACTUS Sp. z o.o. 40-657 Katowice, ul. Zbożowa- lider Konsorcjum, Przedsiębiorstwo Usługowe"TOMBOR" Celina Toman, Jerzy Toman sp. J- 40-657 Katowice, ul. Zbożowa 38- partner Konsorcjum; wartość oferty netto 696.000,00 zł, odpis na PFRON netto (deklarowany odpis za 1 m-c x 24 m-cy) 320.000,00 PLN; termin realizacji: Od 01 kwietnia 2020 do 31 marca 2022, liczba pracowników 9 osób w pełnym wymiarze godzin, płatność w okresach miesięcznych do 14 dni od daty wystawienia faktury

2. "ROKA" A.J.Kantorski Spółka Komandytowa, 97-300 Piotrków Trybunalski; wartość oferty netto: 864 000,00, odpis na PFRON netto (deklarowany odpis za 1 m-c x 24 m-cy) 518 400,00 PLN, termin realizacji: Od 01 kwietnia 2020 do 31 marca 2022, liczba pracowników 9 osób w pełnym wymiarze godzin, płatność w okresach miesięcznych do 14 dni od daty wystawienia faktury

3.Konsorcjum Firm: Grupa PROBUD Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 4, 44-100 Gliwice- lider Konsorcjum, ODNOWA Sp. z o.o. - partner Konsorcjum, 45-011 Opole, ul. Koraszewskiego 8-16; wartość oferty netto;: 931.655,00 odpis na PFRON (deklarowany odpis za 1 m-c x 24 m-cy) 0,00; termin realizacji: Od 01 kwietnia 2020 do 31 marca 2022, liczba pracowników 9 osób w pełnym wymiarze godzin, płatność w okresach miesięcznych do 14 dni od daty wystawienia faktury
ter


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij