Nr sprawy

TI/2/2020 z dnia: 20.02.2020

Przedmiot zamówienia

Dostawę odczynników chemicznych i materiałów filtracyjnych w 2020 r. do Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Metali Nieżelaznych

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY: W dniu 20-02-2020Sieć Badawcza Łukasiewicza- Instytut Metali Nieżelaznych informuje, ze w prowadzonym postępowaniu na : Dostawę odczynników chemicznych i materiałów filtracyjnych w 2020 r. do Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Metali Nieżelaznych na część: 2,3 oraz 4 , została wybrana oferta firmy VWR International Sp. z o.o. Poniżej porównanie ofert:1. VWR International Sp. z o.o.Limbowa 5
80-175 Gdańsk

18 863,77 netto / 18 863,77 netto x 100 =100 pkt

2. MEGAN S.C.Jaskółcza 16
44-100 Gliwice

18 863,77 netto 18 863,77 netto/25 999,16 netto x 100= 72,56

Nawiązując do art.94 ust.1 pkt 2 paragrafu ustawy o Zamówieniach publicznych, zostanie udzielone zamówienie. Żaden z kontrahentów nie został wykluczony z postępowania, ani żadna oferta nie została odrzucona.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: w dniu 11-02-2020 Sieć Badawcza Łukasiewicza- Instytut Metali Nieżelaznych informuje, ze w prowadzonym  w trybie negocjacji bez ogłoszenia postępowaniu na : Dostawę odczynników chemicznych i materiałów filtracyjnych w 2020 r. do Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Metali Nieżelaznych, zostały złożone 2 oferty. Zamawiający przeznacza na  realizację  całego przedmiotu zamówienia: 108630,22 

1) VWR International Sp. z o.o. Biuro Handlowe Kraków, 30-434 Kraków, ul. Owocowa 6, Siedziba: 80-175 Gdańsk, ul. Limbowa 6,: część2 - cena 572100,55 netto ; część 3 - cenac10453,16 netto; część 4-  cena 18863,77 netto. Termin realizacji - 31-12-2020 ( dot. wszystkich części)

2) Megan S.C. 44-100 Gliwice, ul. Jaskółcza 16, : część 4- cena 25999,16 netto, termin realizacji - 31-12-2020. Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij