Nr sprawy

600305-N-2019 z dnia: 30.09.2019

Przedmiot zamówienia

Dostawa, montaż i uruchomienie wielokanałowego testera ogniw z możliwością prowadzenia pomiarów metodą spektroskopii impedancyjnej

30.09.2019 r.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie wielokanałowego testera ogniw z możliwością prowadzenia pomiarów metodą spektroskopii impedancyjnej

 

 

ZNAK SPRAWY: 11/PN/2019

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 250.000,00 PLN

Zbiorcze zestawienie ofert:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Wydłużenie Okresu Rękojmi i Gwarancji

Parametry techniczne

1

LAMBDA SYSTEM – KREFT BARSZCZEWSKI SP. J.

245.508,00 PLN

wydłużenie okresu rękojmi i gwarancji o 0 miesięcy.

 

Rozszerzenie zakresów pomiarowych 8 kanałów do 15 A i więcej – TAK

- Zwiększenie rozdzielczości mierzonego prądu na 8 kanałach poniżej 0.5 nA – TAK

- Możliwość modyfikacji parametrów aktualnie przebiegającego programu w czasie jego trwania z natychmiastowym skutkiem w aktualnym eksperymencie – TAK

- Zaoferowanie systemu wyposażonego w zewnętrzny niezależny  wskaźnik pracy – NIE

 

UWAGA:

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający zamieszcza niezwłocznie informacje z otwarcia ofert na stronie internetowej.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawcy przekazują Zamawiającemu w formie pisemnej wypełniony Załącznik nr 3c do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej powyższych informacji.


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij