Nr sprawy

TI/65/2019 z dnia: 09.09.2019

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem przetargu jest dostawa , montaż oraz uruchomienia pieca próżniowego do obróbki cieplnej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-18-09-2019 r.
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach informuje,że w postępowaniu na dostawę, montaż i uruchomienie pieca próżniowego do obróbki cieplnej wybrano ofertę Firmy Czylok Franciszek Czylok, ul.Pszczyńska 336,44-335 Jastrzębie- Zdrój.
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:Jedyna oferta, która w ocenianych kryteriach otrzymała 95 pkt(cena-80 pkt,okres gwarancji-5 pkt, czas reakcji serwisu-10 pkt).
Nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono ani jednej oferty.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: 09-09-2019 r. Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach informuje,że w postępowaniu na dostawę, montaż i uruchomienie pieca próżniowego do obróbki cieplnej, wpłynęła jedna oferta.Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienie kwotę 93 000 zł. netto.
Ofertę złożyła :Firma Czylok Franciszek Czylok, ul.Pszczyńska 336,44-335 Jastrzębie- Zdrój.
Wartość oferty netto wynosi 95 770,00 zł.
Termin wykonania 6 miesięcy liczone od dnia zawarcia umowy do dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego.
Okres gwarancji wynosi 25 miesiące od dnia podpisania przez wykonawcę i Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego.
4. Reakcja Wykonawcy na zgłoszenie reklamacyjne 1 dzień  
  Warunki płatności: 100% Wynagrodzenia– 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury VAT, wystawionej po  podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij