Nr sprawy

TI/55/2019 z dnia: 14.08.2019

Przedmiot zamówienia

Dostawa, montaż i uruchomienie laboratoryjnego pieca retortowego

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-28-08-2019 R.
Sieć Badawcza Łukasiewicz - -Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach informuje,że w postępowaniu na Niskotemperaturowy piec retortowy do pracy z atmosferą redukującą (wodorową)”wybrano ofertę firmy Czylok Franciszek Czylok, ul.Pszczyńska 336,44-335 Jastrzębie- Zdrój.
Uzasadnienie wyboru:jedyna oferta.
Oferta w ocenianych kryteriach otrzymała   95 pkt.(cena-90 pkt, gwarancja-5 pkt).

Zostanie udzielone zamówienie. <br>

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT-14-08-2019 R.

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali nieżelaznych w Gliwicach informuje,że w postępowaniu na dostawę, montaż i uruchomienie laboratoryjnego pieca retortowego wpłynęła jedna oferta.Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienie kwotę 194 000 zł. netto.
Ofertę złożyła :Firma Czylok Franciszek Czylok, ul.Pszczyńska 336,44-335 Jastrzębie- Zdrój.
Wartość oferty brutto wynosi 252150 zł.
Termin wykonania 5 miesięcy liczone od dnia zawarcia umowy do dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego.
Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od dnia podpisania przez wykonawcę i Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego.
4. Reakcja Wykonawcy na zgłoszenie reklamacyjne nie  dłuższa niż 2 dni robocze  
  Warunki płatności: 100% Wynagrodzenia– 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury VAT, wystawionej po  podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego. 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij