Nr sprawy

TI/29/2019 z dnia: 08.08.2019

Przedmiot zamówienia

Zaprojektowanie i dostawa dwóch instalacji

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-02-09-2019 R.
Sieć Badawcza Łukasiewicz  -Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach informuje,że w postępowaniu na " Zaprojektowanie  i dostawa dwóch instalacji"wybrano ofertę firmy BART Sp.z o.o. ,ul.Będzińska 41/1, 41-205 Sosnowiecj.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Oferta w ocenianych kryteriach otrzymała   90 pkt.(cena-90 pkt, gwarancja-0 pkt).
Zostanie udzielone zamówienie.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Sieć Badawcza Łukasiewicz - -Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, informuje że w postępowaniu na" Zaprojektowanie  i dostawa dwóch instalacji" ,którego otwarcie odbyło się 08-08-2019r. o godz.12.30 wpłynęła jedna oferta. Środki jakie Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia to : część 1-253000zł netto, część 2-40930zł netto.
Ofertę złożyła firma BART Sp.z o.o. ,ul.Będzińska 41/1, 41-205 Sosnowiec.
Część 1
Wartość oferty brutto 311805 zł
Termin wykonania:20 tygodni liczone od momentu zawarcia umowy do podpisania Protokołu Odbioru Końcowego
Okres gwarancji:24 miesiące od dnia podpisania przez wykonawcę i zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego
Część 2
Wartość oferty brutto 49815 zł
Termin wykonania:7 tygodni liczone od momentu zawarcia umowy do podpisania Protokołu Odbioru Końcowego
Okres gwarancji:24 miesiące od dnia podpisania przez wykonawcę i zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij