Nr sprawy

TI/53/2019 z dnia: 31.07.2019

Przedmiot zamówienia

Dostawa kalorymetru DSC

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-06-08-2019 R.
Sieć Badawcza Łukasiewicz - -Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach informuje,że w postępowaniu na Dostawę kalorymetru DSC wybrano ofertę firmy Netzsch Geratebau GmbH, Wittelsbacherstrasse 42, D 95100 Selb, Niemcy.
Uzasadnienie wyboru:jedyna oferta.
Oferta w ocenianych kryteriach otrzymała   95 pkt.(cena-80 pkt, gwarancja-5 pkt, czas reakcji serwisu 10 pkt).
Zostanie udzielone zamówienie.,br>
Informacja z otwarcia ofert - 31-07-2019 r.
Sieć Badawcza Łukasiewicz - -Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach informuje,że w postępowaniu na Dostawę kalorymetru DSC wpłynęła tylko jedna oferta. Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia to 327000 netto.
Ofertę złożyła firma: Netzsch Geratebau GmbH, Wittelsbacherstrasse 42, D 95100 Selb, Niemcy.
Wartość oferty netto to 369800 PLN.
Termin wykonania-12 tygodni od momentu zawarcia umowy do podpisania protokołu Odbioru Końcowego.
Okres gwarancji-24 miesięcy od dnia podpisania przez Wykonawcę i Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego. Czas reakcji serwisu tego samego dnia.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij