Nr sprawy

TI/42/2019 z dnia: 10.07.2019

Przedmiot zamówienia

Utrzymanie czystości w budynkach biurowych i magazynowych oraz w pomieszczeniach socjalnych hal produkcyjnych Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Metali Nieżelaznych w okresie sierpień- 2019 r. - do lipiec 2022 r.


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY: 17 .07.2019

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach informuje, że w postępowaniu  pn na usługę Utrzymanie czystości w budynkach biurowych i magazynowych oraz w pomieszczeniach socjalnych hal produkcyjnych Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Metali Nieżelaznych w okresie sierpień- 2019 r. - do lipiec 2022 r. wybrano ofertę którą złożyło konsorcjum  firm  :


ACTUS Sp. z o.o. - lider Konsorcjum
40-657 Katowice,
ul. Zbożowa 38
"TOMBOR" Celina Toman, Jerzy Toman sp. J- partner Konsorcjum
40-657 Katowice, ul. Zbożowa 38

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: oferta w kryterium oceny ceny otrzymała 99,5 punktów. ( cena – 90 pkt., liczba pracowników- 5 pkt, próbki artykułów- 4,5 pkt.))

Żaden z kontrahentów nie został wykluczony z postępowania, żadna  oferta  nie została odrzucona.

Nawiązując do art.94 ust 1 pkt 2 ustawy o Zamówieniach publicznych, zostanie udzielone zamówienie.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 10.07.2019 r  Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach informuje, że w postępowaniu  pn na usługę Utrzymanie czystości w budynkach biurowych i magazynowych oraz w pomieszczeniach socjalnych hal produkcyjnych Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Metali Nieżelaznych w okresie sierpień- 2019 r. - do lipiec 2022 r. wpłynęła 1 oferta.

Na realizację zamówienia zamawiający przeznaczył 636815,52 zł netto. 
 Ofertę złożyło konsorcjum  firm  :ACTUS Sp. z o.o. - lider Konsorcjum

40-657 Katowice,

ul. Zbożowa 38

"TOMBOR" Celina Toman, Jerzy Toman sp. J- partner Konsorcjum

40-657 Katowice,

ul. Zbożowa 38wartość oferty netto 599186,88 zł,

odpis na PFRON netto (deklarowany odpis za 1 m-c  x 36  m-cy) 299 593,44


termin realizacji:  Od 01 sierpień 2019 do 31 lipiec 2022,

liczba pracowników 7 osób w pełnym wymiarze godzin,

płatność  w okresach miesięcznych do 14 dni od daty wystawienia faktury

 


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij