Nr sprawy

TI/35/2019 z dnia: 17.05.2019

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch gatunków drutu: AgSnO10 oraz AgO. Zamówienie jest podzielone na części : Część 1.- Dostawa drutu w gatunku AgSnO10 Część 2 - Dostawa drutu w gatunku AgO

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY :  20-05-2019 r.

Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach informuje,że w przetargu nieograniczonym na "Dostawę  dwóch gatunków drutu: AgSnO10 oraz AgO",  Zamówienie jest podzielone na części : Część 1.- Dostawa drutu w gatunku AgSnO10 Część 2 - Dostawa drutu w gatunku AgO " 

Na wykonanie części 1 wybrano ofertę firmy :

MTSILVER Sp. z o.o.
ul. Lompy 15/1,

44-100 Gliwice

Wybrana oferta w ocenianych kryteriach otrzymała 100 pkt

 

Na wykonanie części 2 wybrano ofertę firmy :
KRUEL Sp.z o.o.

32-500 Chrzanów, ul. Kroczymiech 38D<br>

Wybrana oferta w ocenianych kryteriach otrzymała 100 pkt.

Z postępowania nie wykluczono żadnego z kontrahentów, żadna oferta nie została odrzucona. Zgodnie  z art 94 pzp zostanie udzielone zamówienie<br>

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT- 17.05.2019R.

Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach informuje,że w postępowaniu na "Dostawę  dwóch gatunków drutu: AgSnO10 oraz AgO, wpłynęły dwie oferty.      Zamówienie jest podzielone na części : Część 1.- Dostawa drutu w gatunku AgSnO10 Część 2 - Dostawa drutu w gatunku AgO " wpłynęło po jednej ofercie na każdą część zamówienia.
Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację  części 1  zamówienia -- dostawę drutu w gatunku AgSnO10 to 122 500,00  PLN netto .
Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację  części 2  zamówienia -- dostawę drutu w gatunku AgO to 22 000,00  PLN netto
Ofertę  na część 1 złożyła firma:

MT SILVER Sp. z o.o.

44-100 Gliwice, ul. Lompy 15/1


 
Drut w gatunku AgSnO10:
a)      MW – marża wykonawcy w %.-    2
b)KP –– koszty przerobu w przeliczeniu na 1 kg – 212 USD
c)  Koszt transportu  i opłat celnych ( w przypadku dostawy  do  IMN) -koszty wysyłki i cła ponosi Wykonawca
d)     Informacje dot. podatku VAT- odwrotne obciążenie
 e)     Termin realizacji zamówienia:Max. 3 tygodnie od daty podpisania umowy.
f)      Warunki płatności:  w ciągu 14 dni od daty dostawy

g)      Warunki gwarancji: Wykonawca gwarantuje czystość składu chemicznego zgodnego z siwz

Ofertę  na część 2 złożyła firma:

KRUEL Sp.z o.o.

32-500 Chrzanów, ul. Kroczymiech 38D

Drut w gatunku AgO:
a)      MW – marża wykonawcy w %.-    5
b)KP –– koszty przerobu w przeliczeniu na 1 kg – 110 PLN
c)  Koszt transportu  i opłat celnych ( w przypadku dostawy  do  IMN) -koszty wysyłki i cła ponosi Wykonawca
d)     Informacje dot. podatku VAT- odwrotne obciążenie
 e)     Termin realizacji zamówienia:Max. 3 tygodnie od daty podpisania umowy.
f)      Warunki płatności:  w ciągu 14 dni od daty dostawy

g)      Warunki gwarancji: Wykonawca gwarantuje czystość składu chemicznego zgodnego z siwz

 Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij