Nr sprawy

TI/19/2019 z dnia: 21.03.2019

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i montaż urządzeń stanowiących ciąg technologiczny : tokarka konwencjonalna i frezarka konsolowa (dalej również jako : „urządzenia”).

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 29-03-2019

Instytut Metali Nieżelaznych informuje  że w postępowaniu na "Dostawa i montaż urządzeń stanowiących ciąg technologiczny : tokarka konwencjonalna i frezarka  konsolowa" do Instytutu Metali Nieżelaznych ,w którym:
Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części: 
Część 1 - obejmująca dostawę, instalację i uruchomienie Frezarki konsolowej. 
Część 2 – obejmująca dostawę, instalację i uruchomienie Tokarki konwencjonalnej ,

została wybrana oferta dotycząca obydwu części, którą złożyła  firma :


ZDT TOP Poręba spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp. k.
42-480 Poręba, ul. cz. Mierzejewskiego 10


Wybrana oferta w ocenianych kryteriach otrzymała 95 pkt. ( cena 95- pkt, termin gwarancji- 0 pkt.)

Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono ani jednej oferty.

Zgodnie z art. 94 ust.1 Ustawy PZP zostanie udzielone zamówienie.<br>

Instytut Metali Nieżelaznych informuje  że w dniu 21-03-2019 nastąpiło otwarcie ofert,  w postępowaniu na :Dostawa i montaż urządzeń stanowiących ciąg technologiczny : tokarka konwencjonalna i frezarka  konsolowa (dalej również jako : „urządzenia”) do Instytutu Metali Nieżelaznych .Została złożona jedna oferta., na obydwie części postępowania.

Zamawiający zamierza przeznaczyć  na realizację przedmiotu zamówienia : 187.000,00 netto

ofertę złożyło przedsiębiorstwo:

ZDT TOP Poręba spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp. k.

42-480 Poręba, ul. cz. Mierzejewskiego 10

Cena część 1:  116 .100,00 netto

Cena część 2: 105.310,00 netto

Termin wykonania obydwu części 4 tygodnie od momentu zawarcia umowy do podpisania Protokołu Odbioru Końcowego

Warunki płatności: 100% Wynagrodzenia-  14 dni od daty wystawienia Zamawiającemu faktury VAT, wystawionej po podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego

Okres Gwarancji: cz.1 - 24 m-ce, cz.2 - 24 m-ce

 


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij