Nr sprawy

TI/2-7a/2018 z dnia: 27.12.2018

Przedmiot zamówienia

Dostawa głowicy plotera wraz z oprogramowaniem ( cz 4 postępowania na Dostawę sprzętu komputerowego do IMN - unieważnionego z powodu braku ofert w trybie przetargu nieograniczonego)


INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE WOLNEJ RĘKI,
 W oparciu o Ustawę z dn.29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2017 r poz. 1579 z późn. zmianami)  Postępowanie w części 4 zostało unieważnione na podstawie art.93 ust.1 pkt.1 ustawy PZP, ponieważ nie złożono żadnej oferty.
Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art 66 ust. 1, po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art 67, ust. 1, jeżeli zachodzi conajmniej jedna z następujących okoliczności :pkt 4 (..) nie została złożona żadna oferta lub wszystkie zostały odrzucone (..) 
Zamówienie zostało udzielone w dniu 17.12.2018  firmie Prof Computer Spółka Jawna Sosna Andrzej, Sosna Tomasz,
Przedmiotem zamówienia jest dostawa Plotera wraz z oprogramowaniem do siedziby zamawiającego.
Wartość zamówienia: 35660,00 netto,
Termin  realizacji- 7 dni od dnia podpisania umowy. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art 66 ust 2 nie jest obligatoryjne i nie zostało ogłoszone.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij