Nr sprawy

TI/51/2018 z dnia: 30.11.2018

Przedmiot zamówienia

Dostawa i uruchomienie wysokotemperaturowej prasy do izostatycznego prasowania materiałów kompozytowych

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY- 02-01-2019R.
Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach informuje,że w przetargu nieograniczonym na " Dostawa i uruchomienie wysokotemperaturowej prasy do izostatycznego prasowania materiałów kompozytowych " wybrano ofertę firmy :


INDUSTRY 2.0 Wrona Paweł, 43-600 Jaworzno, ul. Zacisze 5/3

Wybrana oferta w ocenianych kryteriach otrzymała 100 pkt:  oferowana cena 90pkt, okres gwarancji 10 pkt.
Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono ani jednej oferty. zgodnie z art. 94 ust.1 Ustawy pzp zostanie udzielone zamówienie.<br>INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT :  30-11-2018 R.
Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach informuje,że w postępowaniu na " Dostawa i uruchomienie wysokotemperaturowej prasy do izostatycznego prasowania materiałów kompozytowych "wpłynęła jedna oferta
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia to 1. 350 000,00 netto
  1.oferta firmy :INDUSTRY 2.0 Wrona Paweł,

43-600 Jaworzno, ul. Zacisze 5/3


Wartość oferty  1.650 000,00 netto
 

Termin wykonania zamówienia:  do 30.11.2019 

Okres gwarancji i wynosi 36 m-cy od dnia podpisania  przez Wykonawcę i Zamawiającego -Końcowego Protokołu Odbioru.


warunki płatności:  Zapłata 100% Wynagrodzenia,   w terminie 14 dni od dnia  doręczenia prawidłowo wystawionej  przez Wykonawcę faktury VAT, Wystawionej po  podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij