Nr sprawy

TI/60/2018 z dnia: 27.11.2018

Przedmiot zamówienia

Dostawa , instalacja i uruchomienie mobilnej stacji przesiewania


 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2018-12-04


Instytut Metali Nieżelaznych informuje, że w postępowaniu na „Dostawa instalacja i uruchomienie mobilnej stacji przesiewania” wybrano:


ofertę firmy:

iPro Sp. z o.o. 62-200 Gniezno ul. Poznańska 72


Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: jedyna oferta.


Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy, ani nie odrzucono żadnej oferty


 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach informuje, że w postępowaniu na " Dostawę , instalację i uruchomienie mobilnej stacji przesiewania"wpłynęła jedna oferta

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia to 129500,00 zł netto.
  1.oferta firmy :iPro Sp. zo.o.

62-200 Gniezno

ul. Poznańska 72

Wartość oferty  130500,00 netto.
 

    Termin wykonania zamówienia:  Od momentu podpisania Umowy 9 tygodni.

Gwarancja: 24 miesiące od dnia podpisania przez Wykonawcę i Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego.

Wynagrodzenie: 100% wynagrodzenia płatne 14 dni od daty wystawienia Zamawiającemu faktury VAT, wystawionej po podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego.

 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij