Nr sprawy

TI/2-7/2018 z dnia: 16.11.2018

Przedmiot zamówienia

Dostawa sprzętu komputerowego do IMN w GliwicachINFORMACJA Z WYBORU OFERTY.

 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2018-11-26

Instytut Metali Nieżelaznych informuje, że w postępowaniu na dostawę sprzętu komputerowego do Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach wybrano:

w części 1 i 2 oferty firmy:
ABC Integral Systemy Komputerowe Sp.J.
ul.Stefana Czarnieckiego 20 lok.12
44-100 Gliwice

w części 3 ofertę firmy:
Centrum Systemów Komputerowych - Maćkowiak Jakub
ul. Królowej Jadwigi 23
41-300 Dąbrowa Górnicza

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszych ofert:
Wybrane oferty w ocenianym kryterium ceny otrzymały najwięcej punktów.

Postępowanie w części 4 zostało unieważnione na podstawie art.93 ust.1 pkt.1 ustawy PZP, ponieważ nie złożono żadnej oferty.
Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

W postępowaniu  odrzucono oferty:

część 1:

ofertę  firmy:
Web-Profit Maciej Kuźlik
ul. Spokojna 18
41-940 Piekary Śląskie - na podst. art.89 ust.1 pkt. 2 ustawy PZP
ofertę firmy:
Alltech Sp.J. Zdzisław Pająk, Artur Pająk
ul. Spółdzielcza 33
09-407 Płock - na podst. art.89 ust.1 pkt. 2 ustawy PZP

część 2:

ofertę firmy:
Alltech Sp.J. Zdzisław Pająk, Artur Pająk
ul. Spółdzielcza 33
09-407 Płock - na podst. art.89 ust.1 pkt. 2 ustawy PZP

część 3:
ofertę firmy:
DS Comp Sylwia Dulak
os. Kościuszkowskie 6/229
31-858 Kraków - na podst. art.89 ust.1 pkt. 2 ustawy PZP
ofertę firmy:
NBIT Jarosław Jenczmionka Sp.z o.o.
ul. Chodkiewicza 31
44-100 Gliwice - na podst. art.89 ust.1 pkt. 2 ustawy PZP

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

oferta nr 1 firmy:
Centrum Systemów Komputerowych - Maćkowiak Jakub
ul. Królowej Jadwigi 23
41-300 Dąbrowa Górnicza - w części 3 otrzymała 100 pkt.

oferta nr 2 firmy:
Prof Computer Sp.J.
ul. Mikołowska 4a/u7
44-100 Gliwice -  w części 1 otrzymała 94,11 pkt., w części 2  otrzymała 95,93 pkt.

oferta nr 3 firmy:
ABC Integral-Systemy Komputerowe Sp.J.
ul. Czarnieckiego 20/12
44-100 Gliwice - w części 1 i 2 otrzymała po 100 pkt.

oferta nr 4 firmy:
Web-Profit Maciej Kuźlik
ul. Spokojna 18
41-940 Piekary Śląskie - w części 1 została odrzucona.

oferta nr 5 firmy:
DSComp Sylwia Dulak
os. Kościuszkowskie 6/229
31-858 Kraków - w części 3 została odrzucona.

oferta nr 6 firmy:
NBIT Jarosław Jenczmionka Sp.z o.o.
ul. Chodkiewicza 31
44-100 Gliwice - w części 3 została odrzucona.

oferta nr 7 firmy:
Alltech Sp.j. Zdzisław Pająk, Artur Pająk
ul. Spółdzielcza 33
09-407 Płock - w części 1 i 2 została odrzucona.

oferta nr 8 firmy:
Compro Jolanta Olszewska
ul. Kotarbińskiego 19
41-400 Mysłowice - w części 1 otrzymała 69,65 pkt., w części 2 otrzymała 78,15 pkt. 

 

 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT; 2018-11-16

Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach informuje,że w postępowaniu na "Dostawę sprzętu komputerowego do IMN w Gliwicach  wpłynęło 8  ofert.

Na realizację zamówienia zamawiający przeznaczył 232000 zł netto (I część - 77000 zł, II część - 18000 zł), III część - 99000 zł,  IV część - 38000 zł

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 1.

Centrum Systemów Komputerowych - Maćkowski Jakub
ul. Królowej Jadwigi 23
41-300 Dąbrowa Górnicza

Część III

Wartość oferty brutto: 118080 zł
Gwarancja: min. 60 mies.

Termin realizacji zamówienia:  30 dni od daty podpisania umowy.
Warunki płatności:                     przelewem do 14 dni od daty wystawienia faktury
 

Oferta nr 2.

ProfComputer Sp.J. Sosna Andrzej, Sosna Tomasz
ul. Mikołowska 4a/u7
44-100 Gliwice

Część I

wartość oferty brutto: 119746,65 zł
Gwarancja:  
komputery PC: 36 miesięcy
notebooki: 36 miesięcy
monitory: 36 miesięcy
drukarki: 24  miesiące
akcesoria:  
głośniki: 36 miesięcy
zestaw do monitoringu: 24 miesiące
sieciowy ster. mediów: 24miesiące
sieciowy kontr. mediów: 24 miesiące
urządzenia sieciowe:  
jedn. roz. istn. macierz: min. 24 mies.
HDD do macierzy: min. 60 mies.
Przełączniki sieciowe(1-3): 24miesiące
Mikrokomputer SBC: 24 miesiące
Pamięć USB: 24 miesiące

Termin realizacji zamówienia:    14 dni od daty podpisania umowy,
Warunki płatności:                       przelewem do 14 dni od daty wystawienia faktury,

 

Część II

Wartość oferty brutto  18636,96 zł
Gwarancja:  
Stacje robocze: 36 miesięcy
monitory: 36 miesięcy
dysk USB 24 miesiące

Termin realizacji zamówienia:    14 dni od daty podpisania umowy
Warunki płatności:                       przelewem do 14 dni od daty wystawienia faktury
 

Oferta nr 3.

ABC Integral - Systemy Komputerowe sp.j.
ul. Stefana Czarnieckiego 20/12
44-100 Gliwice

Część I

wartość oferty brutto: 113429,37 zł
Gwarancja:  
komputery PC: 36 miesięcy
notebooki: 36 miesięcy
monitory: 36 miesięcy
drukarki: 24  miesiące
akcesoria:  
głośniki: 36 miesięcy
zestaw do monitoringu: 24 miesiące
sieciowy ster. mediów: 24miesiące
sieciowy kontr. mediów: 24 miesiące
urządzenia sieciowe:  
jedn. roz. istn. macierz: min. 24 mies.
HDD do macierzy: min. 60 mies.
Przełączniki sieciowe(1-3): 24miesiące
Mikrokomputer SBC: 24 miesiące
Pamięć USB: 24 miesiące

Termin realizacji zamówienia:    14 dni od daty podpisania umowy
Warunki płatności:                       przelewem do 14 dni od daty wystawienia faktury

Część II

Wartość oferty brutto  17879,28 zł
Gwarancja:  
Stacje robocze: 36 miesięcy
monitory: 36 miesięcy
dysk USB 24 miesiące

Termin realizacji zamówienia:   14 dni od daty podpisania umowy
Warunki płatności:                      przelewem do 14 dni od daty wystawienia faktury

 
Oferta nr 4.
Web-Profit Maciej Kuźlik
ul. Spokojna 18; 41-940 Piekary Śląskie

 

Część I 

wartość oferty brutto: 103197,00 zł
Gwarancja:  
komputery PC: 36 miesięcy
notebooki: 36 miesięcy
monitory: 36 miesięcy
drukarki: 24  miesiące
akcesoria:  
głośniki: 36 miesięcy
zestaw do monitoringu: 24 miesiące
sieciowy ster. mediów: 24miesiące
sieciowy kontr. mediów: 24 miesiące
urządzenia sieciowe:  
jedn. roz. istn. macierz: min. 24 mies.
HDD do macierzy: min. 60 mies.
Przełączniki sieciowe(1-3): 24miesiące
Mikrokomputer SBC: 24 miesiące
Pamięć USB: 24 miesiące

Termin realizacji zamówienia:   14 dni od daty podpisania umowy
Warunki płatności:                      przelewem do 14 dni od daty wystawienia faktury

Oferta nr 5.
DS. Comp Sylwia Dulak
os. Kościuszkowskie 6/229
31-858 Kraków

Część III

Wartość oferty brutto: 85485 zł
Gwarancja: min. 60 mies.

 

Termin realizacji zamówienia:  30 dni  od daty podpisania umowy.
Warunki płatności:                     przelewem do 14 dni od daty wystawienia faktury

 

Oferta nr 6:
NBIT Jarosław Jenczmionka Sp.z o.o.
ul.Chodkiewicza 31,
44-100 Gliwice

Część III

Wartość oferty brutto: 100860 zł
Gwarancja: min. 60 mies.

Termin realizacji zamówienia:  30 dni od daty podpisania umowy.
Warunki płatności:                     przelewem do 14 dni od daty wystawienia faktury
 

Oferta nr 7:
Alltech S.J. Zdzisław Pająk, Artur Pająk
ul. Spółdzielcza 33
09-407 Płock

Część I

wartość oferty brutto: 114392,46 zł
Gwarancja:  
komputery PC: 36 miesięcy
notebooki: 36 miesięcy
monitory: 36 miesięcy
drukarki: 24  miesiące
akcesoria:  
głośniki: 36 miesięcy
zestaw do monitoringu: 24 miesiące
sieciowy ster. mediów: 24miesiące
sieciowy kontr. mediów: 24 miesiące
urządzenia sieciowe:  
jedn. roz. istn. macierz: min. 24 mies.
HDD do macierzy: min. 60 mies.
Przełączniki sieciowe(1-3): 24miesiące
Mikrokomputer SBC: 24 miesiące
Pamięć USB: 24 miesiące

Termin realizacji zamówienia:   14 dni od daty podpisania umowy
Warunki płatności:                      przelewem do 14 dni od daty wystawienia faktury

 

Część II

Wartość oferty brutto  17422,95 zł
Gwarancja:  
Stacje robocze: 36 miesięcy
monitory: 36 miesięcy
dysk USB 24 miesiące

Termin realizacji zamówienia:   14 dni od daty podpisania umowy
Warunki płatności:                      przelewem do 14 dni od daty wystawienia faktury

Oferta nr 8:
Compro Jolanta Olszewska
ul. Kotarbińskiego 19
41-400 Mysłowice

Część I

wartość oferty brutto: 161796,66 zł
Gwarancja:  
komputery PC: 36 miesięcy
notebooki: 36 miesięcy
monitory: 36 miesięcy
drukarki: 24  miesiące
akcesoria:  
głośniki: 36 miesięcy
zestaw do monitoringu: 24 miesiące
sieciowy ster. mediów: 24miesiące
sieciowy kontr. mediów: 24 miesiące
urządzenia sieciowe:  
jedn. roz. istn. macierz: min. 24 mies.
HDD do macierzy: min. 60 mies.
Przełączniki sieciowe(1-3): 24miesiące
Mikrokomputer SBC: 24 miesiące
Pamięć USB: 24 miesiące

Termin realizacji zamówienia:   14 dni od daty podpisania umowy
Warunki płatności:                      przelewem do 14 dni od daty wystawienia faktury

Część II

Wartość oferty brutto  22878,00 zł
Gwarancja:  
Stacje robocze: 36 miesięcy
monitory: 36 miesięcy
dysk USB 24 miesiące

 

Termin realizacji zamówienia:   14 dni od daty podpisania umowy
Warunki płatności:                      przelewem do 14 dni od daty wystawienia faktury

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij