Nr sprawy

TI/53/2018 z dnia: 25.10.2018

Przedmiot zamówienia

Dostawa drutu w gatunku Ag0

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY:  26-10-2018 R.
Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach informuje,że w przetargu nieograniczonym na "Dostawę drutu w gatunku  AgO" wybrano ofertę firmy :
MTSILVER.
ul. Lompy 15/1
44-100 Gliwice
Wybrana oferta w ocenianych kryteriach otrzymała 100 pkt

Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono ani jednej oferty. zgodnie z art. 94 ust.1 Ustawy pzp zostanie udzielone zamówienie

 


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 25.10.2018 R.


Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach informuje,że w postępowaniu na "Dostawę drutu w gatunku  AgO" wpłynęła tylko jedna oferta. 
Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia to 44 000,00 PLN netto .

Ofertę złożyła firma:
MTSILVER Sp. z o.o.
ul. Lompy 15/1
44-100 Gliwice
a)      MW – marża wykonawcy w %.-   5
b)KP –– koszty przerobu w przeliczeniu na 1 kg – 70 USD
c)  Koszt transportu  i opłat celnych ( w przypadku dostawy  do  IMN) -
d)     Informacje dot. podatku VAT-odwrotne obciążenie
 e)     Termin realizacji zamówienia:Max. 2 tygodnie od daty podpisania umowy.
f)      Warunki płatności: 100% w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury
g)      Warunki gwarancji: Wykonawca gwarantuje czystość składu chemicznego zgodnego z siwz

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij