Nr sprawy

TI/44/2018 z dnia: 22.08.2018

Przedmiot zamówienia

Dostawa drutu w gatunku AgNiO15 i AgO

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY-23-08-2018 R.
Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach informuje,że w przetargu nieograniczonym na "Dostawę drutu w gatunku AgNi015 i AgO" wybrano ofertę firmy :
Kruel Sp. z o.o.
ul. Kroczymiech 38D
32-500 Chrzanów
Wybrana oferta w ocenianych kryteriach otrzymała 100 pkt

Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono ani jednej oferty. zgodnie z art. 94 ust.1 Ustawy pzp zostanie udzielone zamówienie. 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT-22-02-2018 R

Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach informuje,że w postępowaniu na "Dostawę drutu w gatunku  AgNi015 i Ag0" wpłynęła tylko jedna oferta. 
Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia to 25400 PLN netto .

Ofertę złożyła firma:
Kruel Sp. z o.o.
ul. Kroczymiech 38D
32-500 Chrzanów

a)      MW – marża wykonawcy w %.
AgNIO15  -5 %
AgO  -5.%.

b)      KP –– koszty przerobu w przeliczeniu na 1 kg – w PLN/ USD
AgNiO15  - 170PLN
AgO -110PLN

c)      Koszt transportu  i opłat celnych -30 PLN
.d)      Podatek VAT będzie zapłacony przez zamawiającego

e)      Termin realizacji zamówienia: Max. 8 tygodni od daty podpisania umowy.
f)       Warunki płatności: Wariant 2 :  w ciągu 14 dni od wystawienia f-ry
g)      Warunki gwarancji: Wykonawca gwarantuje czystość składu chemicznego zgodnego z SIWZ

 

 


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij