Nr sprawy

TI/26/2017 z dnia: 20.07.2017

Przedmiot zamówienia

Dostawa urządzenia do topienia, rozpylania i amorfizacji stopów na bazie żelaza i niklu

 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA-27.07.2017 R.
Instytut Metali Nieżelaznych   informuję, że w postępowaniu na „Dostawę urządzenia do topienia, rozpylania i amorfizacji stopów na bazie żelaza i niklu” zostało unieważnione na podstawie art.93 ust.1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych.W postępowaniu  nie złożono żadnej niepodlegającej odrzuceniu oferty.  Wykonawcę wykluczono z postępowania na podst. art.24 ust.1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych z powodu nie wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.Zamawiający nie występował na podstawie art.26 ust.3 ustawy Pzp o uzupełnienie dokumentu, ponieważ oferta podlegała odrzuceniu


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Instytut Metali Nieżelaznych informuje,że w postępowaniu na "Dostawę urządzenia do topienia, rozpylania i amorfizacji stopów na bazie żelaza i niklu" wartość szacunkowa zamówienia wynosi 5 200 000 PLN netto(w tym  wartość zamówienia o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt  7 )

Wpłynęła jedna oferta:
ALD Vacuum Technologies GmbH
Otto-von-Guerick-Platz 1
63457 Hanau
Germany

Wartość oferty netto 945000 EURO

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy po spełnieniu poniższych warunków:

- obustronnym podpisaniu umowy

- przyjęciu płatności przez sprzedającego zgodnie z warunkami płatności

- zgody importowej/eksportowej przez odpowiednie władze państwa sprzedającego i kupującego


Warunki gwarancji:12 miesięcy warunkowana wykluczeniami podanymi w ofercie

Warunki płatności :
30% - po obustronnym podpisaniu umowy
30% - po upływie połowy czasu dostawy od przedstawienia faktury

30% - pro rata głównej dostawy na podstawie przedstawienia poniższych dokumentów, najpóźniej 1 miesiąc po ogłoszeniu przez sprzedającego gotowości do wysyłki: 

- faktura

- lista pakunkowa

- dokument przewozowy albo kwit magazynowy

10% - po podpisaniu protokołu końcowego, najpóźniej 4 miesiące po dacie płatności trzeciej transzy zgodnie z fakturą

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij