Nr sprawy

TI/33/2017 z dnia: 17.07.2017

Przedmiot zamówienia

Dostawa drutu z gatunku Ag0

 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY-19-07-2017 R.
Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach informuje,że w przetargu nieograniczonym na "Dostawę drutu z gatunku Ag0 " wybrano ofertę firmy:Kruel Sp.z o.o.,
ul.Kroczymiech 38D,

32-500 Chrzanów
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:jedyna oferta. Oferta w ocenianym kryterium otrzymała 100 pkt.
Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono ani jednej oferty.
Zgodnie z art.94 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zostanie udzielone zamówienie.

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT -17-07-2017R.


Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach informuje,że w przetargu nieograniczonym na "Dostawę drutu z gatunku Ag0 " wpłynęła tylko jedna oferta.
Wartość szacunkowa zamówienia netto wynosi 45000 PLN.
Ofertę złożyła firma:
Kruel Sp.z o.o.
ul.Kroczymiech 38D

32-500 Chrzanów

MW-marża Wykonawcy-5 %

KP-koszty przerobu w przeliczeniu na kg-90 PLN

Cena = (MW x LME + KP) x ilość

Dla porównania ofert  do obliczenia  ceny przyjęty zostanie  kurs LME z dnia poprzedzającego termin otwarcia ofert

Termin realizacji zamówienia max 8 tygodni od daty podpisania umowy
Warunki płatności: przelewem do 14 dni od daty wystawienia faktury
     Warunki gwarancji:    Wykonawca gwarantuje czystość składu chemicznego zgodnego z siwz

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij