Nr sprawy

OML/15/2010 z dnia: 08.12.2010

Przedmiot zamówienia

Dostawa i uruchomienie transmisyjnego mikroskopu elektronowego

Zamawiający

INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH ODDZIAŁ METALI LEKKICH
Piłsudskiego19
32-050 SKAWINA

Wykonawcy

Oferta nr 1 w ocenianych kryteriach(cena-80 pkt, gwarancja-10 pkt i parametry techniczne -pierwszy 2 pkt, drugi : 8 pkt) otrzymała 100 pkt
KONSORCJUM FEI LABSOFT
02828 Warszawa
Wantule 12
Data zawarcia umowy: 20.12.2010

Uzasadnienie wyboru oferty

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu przetargowym na „Dostawę i uruchomienie transmisyjnego mikroskopu elektronowego z możliwością analizy chemicznej w mikroobszarach i urządzenia pomocnicze do przygotowania próbek”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, do godziny 12:00 w dniu 08 grudnia 2010 roku wpłynęła tylko jedna oferta ,która spełnia warunki udziału w postępowaniu i została uznana za ważną.W oparciu o zastosowane kryteria punktowe dokonano oceny oferty.
Oferta firmy: KONSORCJUM FEI LABSOFT
Ul. Wantule 12
02-828 Warszawa
uzyskała 100 punktów i jej zostanie udzielone zamówienie


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij