Nr sprawy

TI/32/2017 z dnia: 13.07.2017

Przedmiot zamówienia

Dostawa nadrenianu (VII) amonu (NH4ReO4)

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY-17-07-2017
Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach informuje,że w postępowaniu na dostawę "Dostawę renianu(VII) amonu (NH4ReO4)" jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Zakład Działalności Innowacyjnej "Innovator" Sp. z o.o.
ul.Sowińskiego 5.
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszych ofert: jedyna oferta . Oferta w ocenianym kryterium ceny otrzymała 100 pkt.
Z Postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono ani jednej oferty.
Zgodnie z art.94 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zostanie udzielone zamówienie.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT-13.07.2017 R.
Instutut Metali Nieżelaznych informuje ,że w postępowaniu na dostawę "Dostawę renianu(VII) amonu (NH4ReO4)" wpłynęła jedna oferta.
Wartość szacunkowa zamówienia wynosi 22500 zł netto. Ofertę złożył tylko jeden Wykonawca: Zakład Działalności Innowacyjnej "Innovator" Sp. z o.o.
ul.Sowińskiego 5
44-100 Gliwice
Wartość oferty brutto:23370 zł
Termin realizacji zamówienia:5 dni
Warunki gwarancji:Wykonawca gwarantuje czystość składu chemicznego zgodnego z siwz.
Warunki płatności: przelewem 14 dni od daty wystawienia faktury

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij