Nr sprawy

TI/29/2017 z dnia: 27.06.2017

Przedmiot zamówienia

Dostawa nadrenianu (VII) amonu (NH4ReO4,

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY z 28-06-2017R.

Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach informuje,że w postępowaniu na dostawę "Dostawę renianu(VII) amonu (NH4ReO4)" jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Zakład Działalności Innowacyjnej "Innovator" Sp. z o.o.
ul.Sowińskiego 5.

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszych ofert: jedyna oferta . Oferta w ocenianym kryterium ceny otrzymała 100 pkt.
Z Postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono ani jednej oferty.

Zgodnie z art.94 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zostaną udzielone zamówienia.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT-27.06.2017 R.>
Instutut Metali Nieżelaznych informuję ,że w postępowaniu na dostawę "Dostawę renianu(VII) amonu (NH4ReO4)" wpłynęła jedna oferta.
Wartość szacunkowa zamówienia wynosi 45000 zł netto.

Ofertę złożył tylko jeden Wykonawca: Zakład Działalności Innowacyjnej "Innovator" Sp. z o.o.
ul.Sowińskiego 5
44-100 Gliwice
Wartość oferty brutto:46740 zł
Termin realizacji zamówienia:5 dni
Warunki gwarancji:Wykonawca gwarantuje czystość składu chemicznego zgodnego z siwz.
Warunki płatności: przelewem 14 dni od daty wystawienia faktury


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij