Nr sprawy

TI/2-4/2017 z dnia: 23.06.2017

Przedmiot zamówienia

Dostawę sprzętu komputerowego do IMN w Gliwicach

 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY z 03-07-2017R.-część I
Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach informuje,że w postępowaniu na dostawę sprzętu komputerowego    do Instytutu Metali Nieżelaznych w części  II jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy 
Centrum Systemów Komputerowych-Maćkowski Jakub
Ul.Królowej Jadwigi 23
41-300 Dąbrowa Górnicza

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszych ofert: jedyna oferta na część I. Oferta w ocenianym kryterium ceny otrzymała 100 pkt.
Z Postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono ani jednej oferty.
Zgodnie z art.94 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zostaną udzielone zamówienia na cześć  I.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY z 28-06-2017R.-część II
Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach informuje,że w postępowaniu na dostawę sprzętu komputerowego    do Instytutu Metali Nieżelaznych w części  II jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy ABC Integral-Systemy Komputerowe sp.j.,ul.Stefana Czarnieckiego 20/12,44-100 Gliwice.
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszych ofert: jedyna oferta na część II. Oferta w ocenianym kryterium ceny otrzymała 100 pkt.
Z Postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono ani jednej oferty.
Zgodnie z art.94 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zostaną udzielone zamówienia na cześć  II.


INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT -23.06.2017 R.

Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach informuje,że w postępowaniu na "Dostawę sprzętu komputerowego do IMN w Gliwicach  wpłynęły 2 oferty.

Na realizację zamówienia zamawiający przeznaczył 126000 zł. netto(I część -110000 zł II część 16000 zł)

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 1.
Centrum Systemów Komputerowych-Maćkowski Jakub
Ul.Królowej Jadwigi 23
41-300 Dąbrowa Górnicza
część I
wartość oferty brutto 131566,95zł
gwarancja: 60 miesięcy na części i robociznę realizowana w miejscu eksploatacji
Termin realizacji:max do 30 dni,
Warunki płatności: przelewem do 14 dni od daty wystawienia faktury,Zamawiający dopuszcza płatności częściowe, po każdej dostawie

Oferta nr 2.

ABC Integral-Systemy Komputerowe sp.j.,

ul.Stefana Czarnieckiego 20/12,

44-100 Gliwice

część II
wartość oferty brutto 18544,71 zł
gwarancja: Komputery PC  –: min. 36 m-cy  
                                                     pozostały sprzęt: min. 24 m-ce
Termin dostawy: 14 dni
Warunki płatności: przelewem do 14 dni od daty wystawienia faktury,Zamawiający dopuszcza płatności częściowe, po każdej dostawie

 

 
 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij