Nr sprawy

TI/2-3/2017 z dnia: 11.05.2017

Przedmiot zamówienia

Dostawę sprzętu komputerowego do IMN w Gliwicach i OML w Skawinie

Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach informuje,że w postępowaniu na dostawę sprzętu komputerowego   i oprogramowania  do Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach i OML w Skawinie wybrano najkorzystniejsze oferty:
W części I – wybrano ofertę firmy ABC Integral-Systemy Komputerowe sp.j.
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: wybrana oferta w ocenianym kryterium(cena) otrzymały najwięcej punktów
W części II-wybrano ofertę firmy Softinet Dp.z o.o.
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: wybrana oferta w ocenianym kryterium(cena) otrzymały najwięcej punktów
Streszczenie i porównanie ofert:
Oferta nr 1 -Prof Computer sp.j.Andrzej Sosna, Tomasz Sosna, ul. Mikołowska 4a/u7,44-100 Gliwice
w część I otrzymała 98,31 pkt
Oferta nr 2 -ABC Integral-Systemy Komputerowe sp.j.,ul.Stefana Czarnieckiego 20/12,44-100 Gliwice
w część I otrzymała 100 pkt
Oferta nr 3 AF SEKO Sp.z o.o.,ul.Bogusławskiego 17,43-300 Bielsko-Biała
w część I otrzymała 97 pkt
Oferta nr 4 Alltech Sp.j. Zdzisław Pająk, Artur Pająk, ul. Spółdzielcza 33,09-407 Płock,-w części I została odrzucona
Oferta nr 5  Softinet Sp.z o.o ,ul.Rostafińskich 4,02-593 Warszawa,–w części II otrzymała 100 pkt
Oferta nr 6 Nbit Sp.z o.o.,ul.Metalowców 13a,41-500 Chorzów,- w części II została odrzucona
Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy ,odrzucono 2 w/w  oferty.
Zgodnie z art.94 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zostaną udzielone zamówienia na cześć I i II.
Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach informuje,że w postępowaniu na "Dostawę sprzętu komputerowego do IMN w Gliwicach i OML w Skawinie " wpłynęło 6 ofert.Na realizację zamówienia zamawiający przeznaczył 71775 zł. netto(I część -28775 zł II część 43000 zł)

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty:
Oferta nr 1. Prof Computer sp.j.Andrzej Sosna, Tomasz Sosna, ul. Mikołowska 4a/u7,44-100 Gliwice
część I
wartość oferty brutto 35705,67zł
gwarancja: Komputery PC i stacje  robocze –: min. 36 m-cy  
                     Monitory: min.36 m-cy
                   Pozostały sprzęt: min. 24 m.
Termin dostawy: 7 dni roboczych.

Warunki płatności: przelewem do 14 dni od daty wystawienia faktury,Zamawiający dopuszcza płatności częściowe, po każdej dostawie

 

Oferta nr 2. ABC Integral-Systemy Komputerowe sp.j.,ul.Stefana Czarnieckiego 20/12,44-100 Gliwice
część I
wartość oferty brutto 35102,97 zł
gwarancja: Komputery PC i stacje  robocze –: min. 36 m-cy  
                    Monitory: min.36 m-cy
                   Pozostały sprzęt: min. 24 m.
Termin dostawy: 7 dni roboczych.
Warunki płatności: przelewem do 14 dni od daty wystawienia faktury,Zamawiający dopuszcza płatności częściowe, po każdej dostawie


 
Oferta nr 3 AF SEKO Sp.z o.o.,ul.Bogusławskiego 17,43-300 Bielsko-Biała
część I
wartość oferty brutto 36189,06 zł
gwarancja: Komputery PC i stacje  robocze –: min. 36 m-cy  
                    Monitory: min.36 m-cy
                   Pozostały sprzęt: min. 24 m.
Termin dostawy: 7 dni roboczych.
Warunki płatności: przelewem do 14 dni od daty wystawienia faktury,Zamawiający dopuszcza płatności częściowe, po każdej dostawie


Oferta nr 4  Alltech Sp.j. Zdzisław Pająk, Artur Pająk, ul. Spółdzielcza 33,09-407 Płock
część I
wartość oferty brutto 34438,77 zł
gwarancja: Komputery PC i stacje  robocze –: min. 36 m-cy  
                    Monitory: min.36 m-cy
                   Pozostały sprzęt: min. 24 m.
Termin dostawy: 7 dni roboczych,
Warunki płatności: przelewem do 14 dni od daty wystawienia faktury,Zamawiający dopuszcza płatności częściowe, po każdej dostawie


Oferta nr 5 Softinet Sp.z o.o., ul.Rostafińskich 4,02-593 Warszawa
II część
wartość oferty brutto 53470,56  zł
gwarancja: notebook-36 m-cy, pozostały sprzęt 24 m-ce
Termin dostawy: 7 dni roboczych,
Warunki płatności: przelewem do 14 dni od daty wystawienia faktury. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe, po każdej dostawie


Oferta nr 6 Nbit Sp.z o.o., ul.Metalowców 13a,41-500 Chorzów
II część
wartość oferty brutto 49077 zł
gwarancja: notebook-36 m-cy, pozostały sprzęt 24 m-ce
Termin dostawy: 7 dni roboczych,
Warunki płatności: przelewem do 14 dni od daty wystawienia faktury. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe, po każdej dostawie

 
 
 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij